Ik ben (deel)schoolleider

Schoolleiders spelen een cruciale rol bij het stimuleren en mogelijk maken van de loopbaanontwikkeling van leraren. Vaak tijdens voortgangsgesprekken horen (deel)schoolleiders van hun leraren of en welke professionaliseringsbehoefte er is. […]