Achtergrond

Alle leerlingen hebben recht op goed en geïnspireerd onderwijs. Betrokken en geïnspireerde leraren vervullen een sleutelrol bij goed onderwijs. Het behoud van voldoende en geïnspireerde leraren is dus cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs.

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep maakt deel uit van het Actieplan van de Taskforce Lerarentekort en van de Amsterdamse ambitie om alle leerlingen optimale ontplooiingskansen te bieden, te zorgen voor voldoende leraren en voor het behoud van geïnspireerde leraren voor het onderwijs. Zie voor meer informatie De Lerarenagenda Amsterdam 2019-2023.

De afgelopen jaren zijn er tal van publicaties verschenen die het belang aantonen van een helder beroepsbeeld voor leraren, van een leven lang leren, van ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectieven, van scholen als lerende organisaties, van krachtige schoolleiders en gedeeld leiderschap en van personeelsbeleid dat gericht is op de match tussen schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Hieronder een beknopt overzicht van publicaties: