Achtergrond

Alle leerlingen hebben recht op goed en geïnspireerd onderwijs. Betrokken en geïnspireerde leraren vervullen een sleutelrol bij goed onderwijs. Het behoud van voldoende en geïnspireerde leraren is dus cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs.

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep maakt deel uit van het Actieplan van de Taskforce Lerarentekort en van de Amsterdamse ambitie om alle leerlingen optimale ontplooiingskansen te bieden, te zorgen voor voldoende leraren en voor het behoud van geïnspireerde leraren voor het onderwijs. Voor het behoud van leraren is het bieden van ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectief van groot belang. Zie voor meer informatie De Lerarenagenda Amsterdam 2019-2023.

We presenteren hier verslagen van de bijeenkomsten die we georganiseerd hebben, blogs en vlogs die gemaakt zijn én een overzicht van relevante bronnen.

Verslagen

Op 21 juni 2018 heeft het projectteam een eerste werkconferentie georganiseerd ‘Loopbanen in het Amsterdamse VO’. Met ruim 40 bestuurders, leidinggevenden, (school)opleiders, leraren en HR-medewerkers hebben we gesproken over het belang van loopbanen voor leraren, over loopbanen en rollen, over wat ontbreekt en wat ontwikkeld zou moeten worden. Voor meer informatie zie het verslag.

Op 29 oktober 2018 hebben we met en voor leraren een inspiratiesessie georganiseerd. Er is in beeld gebracht wat leraren drijft in het onderwijs en wat er nodig is om hen geïnspireerd voor het beroep te behouden. Ook zijn er verschillende ontwikkelmogelijk gepresenteerd en is geïnventariseerd waar het meest behoefte aan is. Voor meer informatie zie het verslag.

Op 24 juni 2019 vond de kick-off voor de vier leergangen plaats. Ruim 40 deelnemers, leidinggevenden, ontwikkelaars, 2 meesters met dromen en andere geïnteresseerden zijn in een world-café met elkaar in gesprek gegaan over de leergangen en de versterking van het lerarenberoep. Geanimeerde gesprekken aan de tafels en tijdens het diner en veel stof tot nadenken. Klik hier voor meer informatie over de gesprekken.

Op 7 november 2019 heeft de eerste masterclass van leergang Gedeeld Leiderschap plaatsgevonden. De masterclass met als titel ‘Vraagt onderwijsontwikkeling om gedeeld leiderschap?’ werd verzorgd door Joseph Kessels. Een hand-out van zijn masterclass is beschikbaar via deze link. Tijdens de masterclass heeft Simon Verwer, lid leergangteam Gedeeld Leiderschap live een verslag getweet, deze is na te lezen via deze link.

Op 16 januari 2020 heeft de tweede masterclass van leergang Gedeeld Leiderschap plaatsgevonden. Dit keer door Jaap Boonstra die ons heeft meegenomen in het veranderen als samenspel. Hij heeft ons met veel energie en inspiratie meegenomen in het spel van verandering. Een hand-out van zijn masterclass is beschikbaar via deze link. Een artikel over Leiders in cultuurverandering in twee delen, klik hier en hier. Alsmede een casus van een schoolorganisatie, klik om deze te lezen. Tijdens de masterclass heeft Simon Verwer, lid leergangteam Gedeeld Leiderschap live een verslag. tweet, deze is na te lezen via deze link.

Blogs en vlogs

De eerste blog is geschreven door Brigit Verbeek over het thema leiderschap. Klik hier om haar blog te lezen.

En lees hier de blog van Marco Snoek over leiderschap van leraren t.a.v. observatie & reflectie en het stimuleren van een collectief leerproces binnen de school. Juist nu in deze huidige corona crisis.

Het artikel ‘Gevarieerd beroepsperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijk’ door Marco Snoek uit het vakblad Van Twaalf tot Achttien  kun je hier nalezen.

 

 

Bronnenoverzicht

De afgelopen jaren zijn er tal van publicaties verschenen die het belang aantonen van een helder beroepsbeeld voor leraren, van een leven lang leren, van ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectieven, van scholen als lerende organisaties, van krachtige schoolleiders en gedeeld leiderschap en van personeelsbeleid dat gericht is op de match tussen schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Klik hier voor een uitgebreid bronnenoverzicht.

Hieronder een beknopt overzicht van publicaties: