Over ons

Het project Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep maakt deel uit van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam. Binnen de Taskforce kennen we meerdere actielijnen, die ieder bijdragen aan het tegengaan van het lerarentekort. Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, is actielijn 3 en richt zich op het (gemotiveerd) (be)houden van leraren.

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, bestaat uit twee projecten; één voor het primair onderwijs en één voor het voorgezet onderwijs. De projecten trekken waar mogelijk en wenselijk samen op.

In de Taskforce werken Amsterdamse scholen, lerarenopleidingen en de gemeente intensief samen. Datzelfde gebeurt in de projecten.

Wil je meer weten over onze projectaanpak, lees dan hier verder.