Over ons

Het project ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ (lijn 3) maakt onderdeel uit van het actieplan van de Taskforce Lerarentekort (samenwerking tussen schoolbesturen, opleidingen en gemeente). De Taskforce heeft een stuurgroep en het actieplan heeft vijf lijnen.

Trekkers

Elke actielijn heeft een trekker en een ambtelijk secretaris. Voor Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep zijn dat Alle van Steenis (MSA) en Alain Kras (Gemeente Amsterdam). Voor de aansturing van de actielijn werken ze samen met Dominicus Kamsma (VU) Marco Snoek (HvA) en André Koffeman (UVA).

Projectteam

De leden zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de totstandkoming van leergangen, leertrajecten en leernetwerken, voor werkconferenties en de communicatie over het project. De projectleden zijn: Leonie Blom (LSBlom advies), trekker HR-beleid. Marco Snoek (HvA), trekker onderzoek & monitoring, Brigit Verbeek (Learnovate), trekker leergang Leiderschap van leraren & leergang Ontwikkelingsgericht Leidinggeven, Anna Kaal (VU), trekker leergang Expert Pedagogiek & Didactiek. Hester van de Kuilen (HvA) is projectleider en Martine de Nijs is projectmedewerker.

Leergangteams en klankbordgroepen

Leden van het projectteam werken in een leergangteam (3 personen) samen met experts uit scholen en kennisinstellingen voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van leergangen. Voor input en feedback zijn klankbordgroepen samengesteld.