Over ons

Het project Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep maakt deel uit van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam. Binnen de Taskforce kennen we meerdere actielijnen, die ieder bijdragen aan het tegengaan van het lerarentekort. Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, is actielijn 3 en richt zich op het (gemotiveerd) (be)houden van leraren.

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, bestaat uit twee projecten; één voor het primair onderwijs en één voor het voorgezet onderwijs. De projecten trekken waar mogelijk en wenselijk samen op.

In de Taskforce werken Amsterdamse scholen, lerarenopleidingen en de gemeente intensief samen. Datzelfde gebeurt in de projecten. Beide projecten hebben een penvoerder, en vanuit de gemeente een ambtelijk secretaris en een projectleider. Voor het primair onderwijs zijn dat Harry Dobbelaar en Dorien Nelissen (penvoerders en bestuurders PO), Anna Levie (beleidsadviseur gemeente A’dam) en Jacqueline Sweerts (projectleider). Voor het voortgezet onderwijs zijn dat Alle van Steenis (penvoerder en bestuurder VO), Tessa de Swart (beleidsadviseur gemeente A’dam) en Hester van de Kuilen (projectleider).  

Wil je meer weten over de projectaanpak van het primair onderwijs, lees dan hier verder.

Wil je meer weten over de projectaanpak van het voorgezet onderwijs, lees dan hier verder.