Aanpak

In Amsterdam werken schoolbesturen, kennisinstellingen en gemeente samen aan oplossingen voor het lerarentekort. Niet alleen door te zorgen dat er meer mensen voor het lerarenberoep kiezen, ook door te investeren in het behoud van leraren. Dat doen we door het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor leraren en het investeren in inspirerende werkomgevingen.

Het beroep van leraar is er één vol met ontwikkelmogelijkheden. In onderstaande infographic zijn deze mogelijkheden weergeven. Het project Leraar in Amsterdam stimuleert leraren, schoolleiders, HR-medewerkers en bestuurders om invulling te geven aan deze ontwikkelmogelijkheden. Daarmee dragen zij bij aan het behoud van geïnspireerde en gemotiveerde leraren en goed Amsterdams onderwijs voor iedereen.

 

Het beroepsbeeld voor de leraar

In 2017 is de publicatie het beroepsbeeld voor de leraar verschenen. Het beroep van de leraar is prachtig, belangrijk en complex én biedt tal van ontwikkelmogelijkheden in vier domeinen. Het beter zichtbaar maken en versterken van de ontwikkelmogelijkheden voor leraren draagt bij inspiratie voor en uitdaging in het beroep. Met Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep dragen we bij aan de concretisering van het beroepsbeeld. En het vormgeven aan doorlopende leerlijnen (van starter tot expert) en loopbanen in het onderwijs.