Aanpak

In Amsterdam werken schoolbesturen, kennisinstellingen en gemeente samen aan oplossingen voor het lerarentekort. Niet alleen door te zorgen dat er meer mensen voor het lerarenberoep kiezen, ook door te investeren in het behoud van leraren. Dat doen we door het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor leraren en het investeren in inspirerende werkomgevingen.

 

Het beroepsbeeld voor de leraar

In 2017 is de publicatie het beroepsbeeld voor de leraar verschenen. Het beroep van de leraar is prachtig, belangrijk en complex én biedt tal van ontwikkelmogelijkheden in vier domeinen. Het beter zichtbaar maken en versterken van de ontwikkelmogelijkheden voor leraren draagt bij inspiratie voor en uitdaging in het beroep. Met Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep dragen we bij aan de concretisering van het beroepsbeeld. En het vormgeven aan doorlopende leerlijnen (van starter tot expert) en loopbanen in het onderwijs.

Leergangen en netwerken

Uit onderzoek en gesprekken met Amsterdamse leraren blijkt dat het krijgen van ruimte voor ontwikkeling, leren en samenwerken een belangrijke voorwaarde is voor het behoud van inspiratie voor het werken in het onderwijs. Vooral voor de onderwerpen pedagogiek, didactiek en leiderschap is er veel belangstelling.

In september 2019 zijn er daarom voor leraren drie leergangen gestart: expert didaktiek, expert pedagogiek en leiderschap voor leraren. Voor team- en deelschoolleiders starten we een traject dat gericht is op het ontwikkelen van leiderschap en gedeeld leiderschap, op het versterken van de ontwikkeling van het team en de teamleden. Voor HR-medewerkers is er in 2018 een netwerk van start gegaan om kennis en ervaringen te delen en samen te werken aan HR-pilots gericht op het versterken van de ontwikkelmogelijkheden voor leraren. In 2020 starten twee van deze pilots: een loopbaanoriëntatie-traject voor leraren en de ontwikkeling van een analyse-instrument gericht op loopbaanperspectieven en ontwikkelgerichte werkomgevingen binnen scholen en besturen.