Netwerken

Het versterken van ontwikkelmogelijkheden voor leraren gebeurt in de school, bovenschools en bij kennisinstellingen, individueel en collectief en via allerlei vormen zoals workshops, studiedagen, broedplaatsen, het samen onderzoek doen, lesson study-trajecten, professionele leergemeenschappen en netwerken.

Netwerk Amsterdamse HR-medewerkers

De HR-medewerkers in Amsterdam hebben zich verenigd in een schooloverstijgend netwerk om gezamenlijk te werken aan het zichtbaar maken en het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van leraren. Ze wisselen kennis, ervaringen en inspiratie uit, ze pakken samen complexe vraagstukken aan om zo vanuit het HR-perspectief verder inkleuring te geven aan het beroepsbeeld van de leraar. Het netwerk komt 8 keer per samen en wordt begeleid door twee leden van het projectteam Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep.

Netwerk Amsterdamse leidinggevenden en bestuurders

Voor het succesvol versterken van ontwikkelmogelijkheden van leraren en het vormgeven van doorlopende leerlijnen en loopbanen is samenwerking tussen alle betrokkenen een voorwaarde. Met leidinggevenden en bestuurders willen we graag in gesprek over hun visie op dit onderwerp en de mogelijkheden die zij zien vanuit hun rol als werkgever om een bijdrage te leveren aan het behoud van geïnspireerde leraren voor het Amsterdamse onderwijs. Meer nieuws volgt.

Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)

In Amsterdam werken 20 onderzoeksdocenten vanuit scholen van Academische Opleidingsschool, Esprit en ROCvA samen met begeleiders vanuit de UvA en HvA bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de scholen. Het overkoepelende thema is metacognitie en zelfregulatie door leerlingen.

Binnenkort presenteren we hier een overzicht van de onderzoeken en de resultaten.

Ook in het PO is de WOA actief met een Werkplaats PO, zie voor meer informatie de website van WOA.