Voor de leraren

Welke mogelijkheden pak jij aan om je in je beroep verder te ontwikkelen en elke dag opnieuw geïnspireerd voor de klas te staan?

De mogelijkheden

Voor de leidinggevenden

Welke mogelijkheden bied jij voor verdere ontwikkeling en inspiratie? Haal jij het beste uit jezelf en je team?

De mogelijkheden

Voor de HR-medewerkers

Welke mogelijkheden zie jij voor verdere ontwikkeling en inspiratie en versterken van het lerarenberoep? Haal jij het beste uit jezelf en de samenwerking?

De mogelijkheden

Aanpak behoud leraren voor het Amsterdamse onderwijs

Schoolbesturen, kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam hebben in 2016 een actieplan opgesteld om oplossingen te vinden voor het lerarentekort. Het gaat daarbij zowel om het verhogen van de instroom, het verbeteren van randvoorwaarden en acties om  leraren geïnspireerd voor het onderwijs te behouden. Aan het behoud van leraren werken we door het versterken van ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectief, door het organiseren van leergangen  en netwerken. De activiteiten zijn gericht op de leervragen van de deelnemers, op het versterken van de samenwerking binnen teams en tussen scholen én aan opbrengsten voor inspirerend onderwijs. Lees verder


  • Wat een motivatie, we hebben te maken met echte voortrekkers. — Opleider(s)
  • Precies wat we nodig hebben! — Directeur(en)
  • De bijeenkomst bood een goede mix van een theoretisch kader en het zelf aan de slag gaan. — Deelnemer(s)
  • Een leerzame leergang voor zowel de ontwikkeling op school als op persoonlijk vlak. — Deelnemer(s)

Agenda

19 maart van 15:30 tot 20:00

Masterclass ‘De kracht van niet-weten/werken met de onderstroom’

Masterclass door Louis Steeman in Amsterdam in het Hyperion Lyceum (Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam) met als titel: ‘De kracht van het niet-weten/ werken met de onderstroom’


Meer