Agenda Kleurrijk Beroep

Aanmelden voor onze leergangen

Aanmelden Nieuwsbrief

Persoonsontwikkeling

Ik werk in het po

aziz ben messeoud, leraar economie op lumion college, amsterdam, iov blr media

Persoonsontwikkeling

Ik werk in het vo & mbo

Persoonsontwikkeling

Over ons

maureen gefken, docent dans, ivko, iov blr media

Schoolontwikkeling

Ik ben (deel)schoolleider

Ik ben HR-professional

Schoolontwikkeling

Ik ben bestuurder

Kennisdeling

Portretten & ervaringen

Kennisdeling

Bronnen

Kennisdeling

Nieuwsbrief

Aanpak behoud leraren voor het Amsterdamse onderwijs

Schoolbesturen, kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam hebben in 2016 een actieplan opgesteld om oplossingen te vinden voor het lerarentekort. Het gaat daarbij zowel om het verhogen van de instroom, het verbeteren van randvoorwaarden en acties om  leraren geïnspireerd voor het onderwijs te behouden. Aan het behoud van leraren werken we door het versterken van ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectief, door het organiseren van leergangen  en netwerken. De activiteiten zijn gericht op de leervragen van de deelnemers, op het versterken van de samenwerking binnen teams en tussen scholen én aan opbrengsten voor inspirerend onderwijs. Lees verder


  • De bijeenkomst bood een goede mix van een theoretisch kader en het zelf aan de slag gaan. — Deelnemer(s)
  • Een leerzame leergang voor zowel de ontwikkeling op school als op persoonlijk vlak. — Deelnemer(s)
  • Wat een motivatie, we hebben te maken met echte voortrekkers. — Opleider(s)
  • ‘De leergang geeft nieuwe energie, een positieve stroom‘ — Deelnemer(s)
  • Precies wat we nodig hebben! — Directeur(en)
  • ‘Mijn honger naar didactiek is nog lang niet gestild’ — Deelnemer(s)
  • ‘Sinds leergang Leiderschap voor leraren sta ik anders in de school, nóg enthousiaster‘ — Deelnemer(s)

Agenda