Expert Pedagogiek & Didactiek: Ik heb veel concrete ideeën opgedaan waarmee ik meteen verder kon

Docent Nederlands Marjolijn Feddema wil graag meer doen voor het onderwijs en besloot daarom de leergang Expert Pedagogiek & Didactiek te gaan volgen.

Naam Marjolijn Feddema (32), docent op Amsterdam Liberal Arts & Sciences Academie (Alasca, vwo+ en havo) in Amsterdam-Oost
In het onderwijs sinds 2014
Geeft les in Nederlands
Is naast docent ook mentor 4 havo en vwo, librarian, lid van de Commissie Didactiek, adviseur aansluiting voortgezet en hoger onderwijs bij de UvA en docent Nederlands voor International Baccalaureate

Je bewust worden van je groeimogelijkheden…
“Al zolang ik voor de klas sta ben ik bezig met didactiek, hoe je leerlingen beter en vooral enthousiaster laat leren. Ik merk dat didactiek echt op de kaart staat, veel collega’s willen hun kennis hierover uitbreiden. Vorig jaar heb ik de leergang Expert Pedagogiek gedaan, dit jaar Expert Pedagogiek en Didactiek. Er waren weinig overlappingen, omdat er weer heel andere accenten bij pedagogiek gelegd werden. Een perfecte match voor mij.”

Je ontwikkelen dankzij de leergang…
“Ik wilde graag meer doen met formatief handelen. Ik was een beetje overweldigd door wat je daar allemaal over kunt vinden. Hoe kun je dat toepassen op grote klassen? Daar heb ik veel ideeën voor aangereikt gekregen, dat is heel inspirerend. Op school vult iedereen dat weer anders in en met de verhalen die je dan later terughoort kun jij ook weer verder.”Samen optrekken met je collega’s… “Met mijn collega Daphne Oosterbaan heb ik een module literatuur ontwikkeld. De hamvraag is hoe je met zo’n grote groep gaat differentiëren. Hoe leer je je leerlingen om de juiste keuze te maken voor zichzelf? En hoe laat je leerlingen daar later op reflecteren: hoe hebben ze het ervaren, hoe heeft hun keus uitgepakt?”

Opgedane kennis en inzichten delen op school…
“Ik heb ook plannen voor een workshop. De afgelopen tijd heb ik al wat dingen in de wandelgangen gedeeld, maar volgend schooljaar gaan we dat groter aanpakken. Hoe differentieer je in een klas zonder dat je jezelf meteen over de kop werkt? We willen eigenlijk een soort sjabloon maken voor Alasca, zodat docenten dat meteen kunnen toepassen. Het zit al in mijn hoofd, maar we moeten dat differentiëren nog wel verder doorontwikkelen. Ik hoop dat ook met collega’s te gaan doen.”

Bijdragen aan de onderwijsontwikkeling…
“Ik vraag me altijd af of ik meer voor het onderwijs kan doen, of ik dingen buiten het klaslokaal kan trekken. Ik wil formatief handelen graag concreter maken, daar moet ik ook tijd voor vrijmaken. Dan kunnen we daar lesmateriaal voor gaan ontwikkelen en ook lessen gaan bezoeken, gevraagd en ongevraagd. Zodat we daarna met tips en adviezen kunnen komen. En met veel complimenten natuurlijk!”

Nieuwe wegen zien voor jezelf…
“Op de leergang heb ik met vakgenoten veel gesprekken gehad over didactiek, dat was echt heel fijn. Ik heb les gekregen van topexperts die heel gepassioneerd over hun vak kunnen vertellen en concrete ideeën gekregen waarmee je meteen verder kunt. Met het stuk lesson study, waarbij je kijkt naar je eigen lespraktijk, wil ik nog meer gaan doen. Wat wil je met je leerlingen? Wat doe je en waarom doet je dat, wat zit erachter? Het is heel goed om daar nog meer bij stil te staan.”