Leiderschap voor leraren: Je reflecteert continu op jezelf, je kijkt voortdurend waar het beter kan

Docent Lichamelijke opvoeding Pieter Snijder wilde zich graag doorontwikkelen en nieuwe perspectieven ontdekken. Hij koos voor de leergang Leiderschap voor leraren.

Naam Pieter Snijder (34), docent op het Bindelmeercollege (vmbo) in Amsterdam Zuid-Oost
In het onderwijs sinds 2012
Geeft les in Lichamelijke Opvoeding
Is naast docent ook sectievoorzitter LO, profielleider sport en recreatie, studieloopbaanbegeleider

Je bewust worden van je groeimogelijkheden…
“Vorig jaar zag ik de mail over de leergangen van Leraar een kleurrijk beroep voorbijkomen. Van een aantal collega’s had ik al gehoord dat het een betekenisvolle studie was die ze heel erg aansprak. En ja, ik wil me ook wel graag doorontwikkelen. Alles wat je aandacht geeft groeit, alles wat je geen aandacht geeft verwelkt en gaat dood.”

Je ontwikkelen dankzij de leergang…
“Je kunt alleen een goede leider zijn als je je tekortkomingen aanpakt. Je reflecteert continu op jezelf, je kijkt voortdurend waar het beter kan. Wat bij mij een verbeterpunt is: ik moet leren om in een gesprek in de juiste versnelling te zitten. Soms zit ik in de zesde versnelling, terwijl mijn gesprekspartner in de tweede versnelling zit. Dat werkt natuurlijk niet. En ik ben er ook achter gekomen dat ik me nog beter kan openstellen voor feedback.”

Samen optrekken met je collega’s…
“We hebben ook buiten de lessen contact met elkaar, in zit in een intervisiegroep van acht mensen. Iemand brengt dan een casus in en daar gaan we het dan met zijn allen over hebben. Wat is hier een methodiek om effectief te zijn? Eerst het vraagstuk verhelderen en uitdiepen en daarna een roddelronde, waarbij de inbrenger van het probleem stil moet zijn. Vervolgens doet iedereen een aanbeveling en dan mag de inbrenger pas reageren. Een mooie, leerzame structuur.”

Opgedane kennis en inzichten delen op school…
“Sinds de leergang voer ik veel meer gesprekken. Niet alleen met mijn leidinggevenden, maar ook met collega’s, met de conciërges, eigenlijk met iedereen. Iedereen heeft een ander perspectief op dingen en daar wil graag ik voor openstaan. Al die perspectieven samen vormen een heel rijk beeld, dan krijg je een soort helicopterview.”

Bijdragen aan de onderwijsontwikkeling…
“We gaan met een brede werkgroep – van collega-docenten, maar ook oop’ers – aan de slag met het schoolplan voor de komende jaren: hoe kunnen wij onderwijs beter, leuker of effectiever inrichten? Er komt een stuurgroep, zij gaan dingen bedenken en voorstellen, en daarnaast een klankbordgroep. En ik ga beide groepen aansturen. We hebben al een start gemaakt, maar komend schooljaar gaan we vol aan de bak. Het derde jaar hopen we daar de vruchten van te plukken.”

Nieuwe wegen zien voor jezelf…
“De leergang heeft mij enorm geïnspireerd, ik had het niet willen missen. Het is een verbreding van mijn vakgebied en het biedt ook nieuwe perspectieven. Ik ben enthousiast over de verschillende rollen die leiderschap met zich meebrengt. De experts geven deze leergang ook met heel veel passie. Hun kennis, plus de manier van overbrengen, hoe ze het didactisch aanpakken, vond ik heel inspirerend. Echt een kleurrijk perspectief op het beroep.”