Leiderschap van Leraren: De leergang geeft nieuwe energie, een positieve stroom

Aziz Ben Messeoud vertelt over de leergang Leiderschap van Leraren.

Naam Aziz Ben Messeoud (36), docent op het Lumion (vwo, havo en mavo) in Amsterdam Nieuw-West
In het onderwijs sinds 2006
Geeft les in Economie en Management & Organisatie
Is naast docent ook coach, onderwijsontwikkelaar, voorzitter vakgroep Economie, lid Medezeggenschapsraad, lid van verschillende commissies.

 Je bewust worden van je groeimogelijkheden…
“Deze leergang kreeg ik aangeboden omdat ze potentie in me zagen. Het was aan mij om die kans te pakken, maar dan moest ik wel uit mijn comfortzone komen. Het Lumion is een groeiende school, negen jaar geleden begonnen als een klein clubje waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nam. Maar inmiddels hebben we duizend leerlingen en luidt de vraag: hoe hou je de dynamiek erin? Aan mij werd gevraagd om daarin mee te denken.”

Je ontwikkelen dankzij de leergang…
“In de leergang heb ik veel theoretische kennis opgedaan over hoe leiderschap ingericht kan worden, mijn toolbox zit nu een stuk voller. Er werden veel verschillende visies gepresenteerd, denk bijvoorbeeld aan deep democracy, samenwerken als spel, teacher leadership en het De Caluwé kleurenmodel. De juiste manier van leidinggeven bestaat ook niet. In een team van individuen moet je steeds de juiste tools aanreiken om iedereen in zijn kracht te zetten.”

Samen optrekken met je collega’s…
“Mijn collega’s Axel Heikens, Ingerlise Kooijman en Ilham El Bouayadi en ik hebben echt de tijd genomen om de school te analyseren, niet even hapsnap tussendoor. We proberen de huidige school te vertalen naar de gewenste situatie. Dan komen er allerlei vragen op: welk gedrag hoort daarbij? Welke hindernissen zijn er? En welke hulpbronnen?”

Opgedane kennis en inzichten delen op school…
“De theorie was heel fijn om te horen, maar je moet het in de praktijk toepassen door veel te sparren met je collega’s. Die intervisiemomenten zijn heel leerzaam, maar ze kosten ook veel energie: het is één groot dilemma. Zoveel aspecten, zoveel lijntjes… De dynamiek behouden is een samenspel van docenten, management en directie. Gelukkig is het Lumion een platte organisatie, de deuren staan open en iedereen is bereid om te praten. Dat zal ook wel moeten, want we blijven de komende zes á zeven jaar een groeiende organisatie, pas dan zijn we stabiel. Dus je moet jezelf wel ontwikkelen.”

Bijdragen aan de onderwijsontwikkeling…
“De valkuil binnen een groeiende school is dat de afstanden te groot worden. Daarom willen we graag teacher leadership kweken, iedere docent moet zich leider voelen. En dat moeten ze zelf ook willen, want zij zijn de mensen die met de leerlingen werken, zij zijn de sleutel tot succes. Binnen het Lumion is teacher leadership één van projecten om de kleinschaligheid te behouden.”

Nieuwe wegen zien voor jezelf…
“De leergang geeft nieuwe energie, een positieve stroom. Voor mijzelf, maar ook voor de school. Hoe groeien we, hoe worden we sterker? Bij het Lumion zijn we trots op onszelf, we hebben de ambitie om de beste school van Nederland te worden. Ik geloof ook niet dat leren ooit stopt, er komen altijd weer nieuwe uitdagingen op de rol.”