‘De leergang geeft nieuwe energie, een positieve stroom‘

Naam Aziz Ben Messeoud (36), docent op het Lumion (vwo, havo en mavo) in Amsterdam Nieuw-West

In het onderwijs sinds 2006

Geeft les in Economie en Management & Organisatie

Is naast docent ook coach, onderwijsontwikkelaar, voorzitter vakgroep Economie, lid Medezeggenschapsraad, lid van verschillende commissies.

 Je bewust worden van je groeimogelijkheden…“Deze leergang kreeg ik aangeboden omdat ze potentie in me zagen. Het was aan mij om die kans te pakken, maar dan moest ik wel uit mijn comfortzone komen. Het Lumion is een groeiende school, negen jaar geleden begonnen als een klein clubje waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nam. Maar inmiddels hebben we duizend leerlingen en luidt de vraag: hoe hou je de dynamiek erin? Aan mij werd gevraagd om daarin mee te denken.”

Je ontwikkelen dankzij de leergang…

“In de leergang heb ik veel theoretische kennis opgedaan over hoe leiderschap ingericht kan worden, mijn toolbox zit nu een stuk voller. Er werden veel verschillende visies gepresenteerd, denk bijvoorbeeld aan deep democracy, samenwerken als spel, teacher leadership en het De Caluwé kleurenmodel. De juiste manier van leidinggeven bestaat ook niet. In een team van individuen moet je steeds de juiste tools aanreiken om iedereen in zijn kracht te zetten.”

Samen optrekken met je collega’s…

“Mijn collega’s Axel Heikens, Ingerlise Kooijman en Ilham El Bouayadi en ik hebben echt de tijd genomen om de school te analyseren, niet even hapsnap tussendoor. We proberen de huidige school te vertalen naar de gewenste situatie. Dan komen er allerlei vragen op: welk gedrag hoort daarbij? Welke hindernissen zijn er? En welke hulpbronnen?”

Opgedane kennis en inzichten delen op school…

“De theorie was heel fijn om te horen, maar je moet het in de praktijk toepassen door veel te sparren met je collega’s. Die intervisiemomenten zijn heel leerzaam, maar ze kosten ook veel energie: het is één groot dilemma. Zoveel aspecten, zoveel lijntjes… De dynamiek behouden is een samenspel van docenten, management en directie. Gelukkig is het Lumion een platte organisatie, de deuren staan open en iedereen is bereid om te praten. Dat zal ook wel moeten, want we blijven de komende zes á zeven jaar een groeiende organisatie, pas dan zijn we stabiel. Dus je moet jezelf wel ontwikkelen.”

Bijdragen aan de onderwijsontwikkeling…

“De valkuil binnen een groeiende school is dat de afstanden te groot worden. Daarom willen we graag teacher leadership kweken, iedere docent moet zich leider voelen. En dat moeten ze zelf ook willen, want zij zijn de mensen die met de leerlingen werken, zij zijn de sleutel tot succes. Binnen het Lumion is teacher leadership één van projecten om de kleinschaligheid te behouden.”

Nieuwe wegen zien voor jezelf…

“De leergang geeft nieuwe energie, een positieve stroom. Voor mijzelf, maar ook voor de school. Hoe groeien we, hoe worden we sterker? Bij het Lumion zijn we trots op onszelf, we hebben de ambitie om de beste school van Nederland te worden. Ik geloof ook niet dat leren ooit stopt, er komen altijd weer nieuwe uitdagingen op de rol.”

‘Mijn honger naar didactiek is nog lang niet gestild’

Naam Pascal Waegeneire (41), docent op Cartesius 2 (vwo+ en havo/vwo) in Amsterdam-Centrum

Geeft les in Spaans, Taal en Leesdossier, Inleiding Duits

In het onderwijs sinds 2003

Is behalve docent ook onderwijsontwikkelaar, mentor, voorzitter Commissie Didactiek, lid Raad van Advies Stichting Taal naar Keuze, verantwoordelijk voor het taalbeleid en bezig met de opbouw International Baccalaureate.

 Je bewust worden van je groeimogelijkheden…

“Ik werkte op een klassiek, 150 jaar oud gymnasium In Duitsland. Het was heel makkelijk en heel comfortabel, iedereen luisterde. Maar als persoon zat ik daar vast. Ik had confrontatie nodig om verder te groeien. In die tijd was ik ook betrokken bij Buurklassen, een interessant klassenuitwisselingsproject met Vlaamse scholen. Via LinkedIn ben ik daar dingen over gaan delen en zo kwam ik in contact met mensen die er hetzelfde over dachten. En zo ben ik uiteindelijk bij Cartesius 2 terechtgekomen.”

Je ontwikkelen dankzij de leergang…

“Vorig jaar liep ik vast in de schoolvisie. Ik dacht: als ik 100% de schoolvisie volg, dan ben ik een goede docent. Maar ik raakte mezelf een beetje kwijt, mijn eigen stijl van lesgeven. Door de leergang Expert didactiek ben ik teruggekeerd naar de bron: de motivatie, de idealen toen je ervoor koos om docent te worden. Als je nog maar een snotneus bent heb je prachtige idealen, maar als je lang voor de klas staat, verlies je die een beetje uit het oog. De leergang bood me volop frisse ideeën en nieuwe idealen, die moet je omhelzen. Nu ben ik trouw aan de schoolvisie én trouw aan mezelf.”

Samen optrekken met je collega’s…

“Ik heb de leergang samen met twee collega’s gevolgd, Monique Bettman en Wiebe Sabelis. Bij de start heeft iedereen een andere leervraag, maar aan het einde van het traject blijkt dat je eigenlijk allemaal op zoek bent naar hetzelfde: je plafond openbreken, zowel bij jezelf als bij je leerlingen.”

Opgedane kennis en inzichten delen op school…

“Op Cartesius 2 kennen we gespreid leiderschap, wij delen sowieso veel met elkaar, op allerlei vaste teammomenten. Je kunt veel uit je eigen team halen en ook weer teruggeven. Ik deel nu veel over mijn leervraag over co-teaching bij grote groepen: hoe kun je met twee docenten de zelfregulatie en motivatie bij 55 leerlingen optimaliseren?

Bijdragen aan de onderwijsontwikkeling…

“Het doelsysteem wil ik graag meenemen in de lesmethodes hier. Daarbij kijk je scherp naar wat jij doet in je lessen en waarom je dat zo doet. En het principe van lesson study vind ik interessant. Daarbij observeren drie docenten jouw les, maar ze kijken vooral naar drie leerlingen en wat jouw les voor effect op ze heeft. Die leerlingen worden vier á vijf keer geïnterviewd, de verbeterpunten neem je steeds mee naar je volgende les, totdat je de optimale manier gevonden hebt.”

Nieuwe wegen zien voor jezelf…

”Het was een geweldige ervaring, de leergang voelde heel goed. Ik heb vooral zin gekregen in nóg meer didactiek, mijn honger is nog lang niet gestild. Ik zou graag een vervolgcursus doen. Of zelf vanuit school onderzoek doen, naast mijn werk als docent, dat zou fantastisch zijn.”

‘Sinds Leiderschap voor leraren sta ik anders in de school, nóg enthousiaster‘

Naam Maureen Gefken (54), docent op kunstvakschool IVKO (vmbo-t en havo) in Amsterdam-Zuid

In het onderwijs sinds 2003

Geeft les in Dans

Is naast docent ook mentor, sectievoorzitter Kunstvakken en coördinator DaMu (dans muziek). Daarnaast runt ze de talentklas Dans

Je bewust worden van je groeimogelijkheden…

“Ik ben ooit op het IVKO begonnen als docent danstechniek op de vrijdagmiddag, klassieke balletles. Ze zochten iemand die goed kon lesgeven én met pubers kon omgaan. Het klikte meteen: de leerlingen hier zijn zó ontzettend leuk, dit is zo’n bijzondere school. In de loop der jaren kreeg ik er steeds meer taken bij, ik rolde van het een in het ander. Toen ik sectievoorzitter Kunstvakken werd, merkte ik al snel dat ik mijn leidinggevende skills wilde ontwikkelen, vandaar mijn keuze voor die leergang.”

Je ontwikkelen dankzij de leergang…

“De sectie Kunstvakken bestaat uit achttien mensen: allemaal mensen uit de kunst, kritisch en met een eigen mening. Als voorzitter moet je zo’n club dan goed kunnen leiden. Daar één geheel van te maken, dat kan soms lastig zijn. Leiderschap is vaak top-down, maar ik wil het graag mét elkaar doen: iedereen moet gehoord worden en uit al die meningen moet een eenheid ontstaan. En van daaruit kijken naar de mogelijkheden. Sinds de leergang lopen de vergaderingen anders: er wordt niet meer zo vaak tegen elkaar in gebokst, mensen worden beter gehoord. Ik krijg dat ook terug vanuit de directie.”

Continue reading “‘Sinds Leiderschap voor leraren sta ik anders in de school, nóg enthousiaster‘”

Lerende docent, zou je altijd moeten blijven!

Halverwege het jaar is er een digitale tussentijdse evaluatie uitgezet bij alle deelnemers van de leergangen en hun leidinggevenden. We hechten veel waarde aan een goede evaluatie van het project en de projectdoelen; op het niveau van de leergangen, de scholen en langere termijn doelen als versterking van het beroep, loopbaanpaden en inspirerende werkomgevingen.

In deze evaluatie hebben we aan alle deelnemers gevraagd om 1 opmerking/quote te vertellen over dit traject. Wat zou deze dan zijn? Een aantal ervan zijn hieronder verzameld.

“Geweldig inspirerende en praktische hulp die goed onderbouwd is door theorie”.

“Lerende docent (zou je altijd moeten blijven)”.

“Inspirerende cursus die je lesgeven een positieve boost kan geven”.

“Een rijk proces van leren, uitwisselen en ontwikkelen”.

“Een leerzame leergang voor zowel de ontwikkeling op school als op persoonlijk vlak”.

“Deskundige begeleiding”.

“Dit is de leergang die iedere leidinggevende in het Amsterdamse onderwijs zou moeten volgen”.

“Het overtreft tot nu toe mijn verwachtingen en ik ben blij om weer nieuwe dingen te leren en met leidinggevenden van andere scholen”.

Ik heb er gewoon zin in!

Op 13 september 2019 was de aftrap van drie leergangen voor leraren, een spannend moment voor alle betrokkenen. Hieronder de eerste reacties van een aantal deelnemers aan de leergang expert didactiek:

“De bijeenkomst bood een goede mix van een theoretisch kader en het zelf aan de slag gaan. Het is interessant om wat je zelf doet te expliciteren zodat je een overzicht hebt van wat je nu eigenlijk in je les aan het doen bent. Kortom: een mooie start, ik heb zin om ermee aan de slag te gaan!”

“Ik ben heel erg blij. Ik ben heel intensief bezig geweest met mijn docentschap”.

“Meestal ben ik niet zo tevreden over cursussen omdat het niet nieuw, te beperkt en heel basic is. Ik verlaat deze bijeenkomst met meer bagage; ik werd geconfronteerd met mijn onderwijspraktijk, dat is goed. In één zin: ik heb er gewoon zin in! You wet my appetite.”

 

De leergang Gedeeld Leiderschap gaat ons zeker helpen!

Eind 2018 zijn projectleden van ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ in gesprek gegaan met directeuren in het VO om de uitkomsten van de onderzoeksfase toe te lichten en het plan om -aansluitend daarop- verschillende leergangen te ontwikkelen; een leergang over ‘ontwikkelingsgericht leidinggeven’ en drie leergangen voor leraren die zich willen ontwikkelen tot expertniveau, die een bijdrage willen leveren aan team-/schoolontwikkeling en aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs. Hieronder een aantal positieve reacties:

Continue reading “De leergang Gedeeld Leiderschap gaat ons zeker helpen!”