Lerende docent, zou je altijd moeten blijven!

Halverwege het jaar is er een digitale tussentijdse evaluatie uitgezet bij alle deelnemers van de leergangen en hun leidinggevenden. We hechten veel waarde aan een goede evaluatie van het project en de projectdoelen; op het niveau van de leergangen, de scholen en langere termijn doelen als versterking van het beroep, loopbaanpaden en inspirerende werkomgevingen.

In deze evaluatie hebben we aan alle deelnemers gevraagd om 1 opmerking/quote te vertellen over dit traject. Wat zou deze dan zijn? Een aantal ervan zijn hieronder verzameld.

“Geweldig inspirerende en praktische hulp die goed onderbouwd is door theorie”.

“Lerende docent (zou je altijd moeten blijven)”.

“Inspirerende cursus die je lesgeven een positieve boost kan geven”.

“Een rijk proces van leren, uitwisselen en ontwikkelen”.

“Een leerzame leergang voor zowel de ontwikkeling op school als op persoonlijk vlak”.

“Deskundige begeleiding”.

“Dit is de leergang die iedere leidinggevende in het Amsterdamse onderwijs zou moeten volgen”.

“Het overtreft tot nu toe mijn verwachtingen en ik ben blij om weer nieuwe dingen te leren en met leidinggevenden van andere scholen”.

Ik heb er gewoon zin in!

Op 13 september 2019 was de aftrap van drie leergangen voor leraren, een spannend moment voor alle betrokkenen. Hieronder de eerste reacties van een aantal deelnemers aan de leergang expert didactiek:

“De bijeenkomst bood een goede mix van een theoretisch kader en het zelf aan de slag gaan. Het is interessant om wat je zelf doet te expliciteren zodat je een overzicht hebt van wat je nu eigenlijk in je les aan het doen bent. Kortom: een mooie start, ik heb zin om ermee aan de slag te gaan!”

“Ik ben heel erg blij. Ik ben heel intensief bezig geweest met mijn docentschap”.

“Meestal ben ik niet zo tevreden over cursussen omdat het niet nieuw, te beperkt en heel basic is. Ik verlaat deze bijeenkomst met meer bagage; ik werd geconfronteerd met mijn onderwijspraktijk, dat is goed. In één zin: ik heb er gewoon zin in! You wet my appetite.”

 

De leergang Gedeeld Leiderschap gaat ons zeker helpen!

Eind 2018 zijn projectleden van ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ in gesprek gegaan met directeuren in het VO om de uitkomsten van de onderzoeksfase toe te lichten en het plan om -aansluitend daarop- verschillende leergangen te ontwikkelen; een leergang over ‘ontwikkelingsgericht leidinggeven’ en drie leergangen voor leraren die zich willen ontwikkelen tot expertniveau, die een bijdrage willen leveren aan team-/schoolontwikkeling en aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs. Hieronder een aantal positieve reacties:

Continue reading “De leergang Gedeeld Leiderschap gaat ons zeker helpen!”