Persoonsontwikkeling voor leraren in het vo & mbo

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Het vak van leraar kent immers vele uitdagingen en veranderingen. Om aan die uitdagingen of veranderingen tegemoet te komen, wil je je misschien verder ontwikkelen. Of je wilt wellicht verkennen vanuit welke andere taak of rol je een bijdrage kunt leveren aan veranderingen. Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroept biedt daarvoor, in samenwerking met andere Amsterdamse scholen en lerarenopleidingen, een aantal trajecten aan.

Voor het volgende schooljaar (2021-2022) zijn dat:

Loopbaanoriëntatietraject

Het beroep van leraar is uitdagend, veelzijdig en dynamisch en er zijn vaak meer ontwikkelmogelijkheden dan bij iedereen bekend is, zeker in de grootstedelijke context van Amsterdam. Wil je die mogelijkheden verkennen of heb je het gevoel dat je op een kruispunt in je ontwikkeling staat, dan is het loopbaanoriëntatietraject wellicht iets voor jou. Meer informatie lees je hier.

Het loopbaanoriëntatietraject start in september, bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur en uit tussentijdse opdrachten. Deelname is gratis. Aanmelden kan hier

Leergang Expert Didactiek & Pedagogiek

Een uitgebreid handelingsrepertoire onderscheidt de expert van de beginnende leraar, net zoals de capaciteit adaptief en creatief met deze kennis en kunde om te gaan. In deze leergang verken je dan ook samen met collega’s van je eigen en andere Amsterdamse scholen bestaande en nog onbekende methodieken. Je stelt jezelf de vraag of en hoe deze methodieken passen bij jouw vak, jouw school en vooral jouw leerlingen, en natuurlijk ook bij de snelle opmars van blended leren.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor deze leergang. Wil je meer weten of je alvast aanmelden, stuur dan een mail naar: info@leraareenkleurrijkberoep.nl

Leergang Leiderschap van Leraren

Samen werken aan goed onderwijs betekent ruimte voor leraren. Op basis hun expertise en affiniteit kunnen leraren het initiatief nemen bij onderwijsontwikkeling. Dit heet ook wel teacher leadership of leiderschap van leraren. Staat jouw school, afdeling of sectie voor een onderwijsontwikkeling en wil je als leraar hier een bijdrage aan leveren, dan is deze leergang iets voor jou.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor deze leergang. Wil je meer weten of je alvast aanmelden, stuur dan een mail naar: info@leraareenkleurrijkberoep.nl