Voor de leraren

Welke mogelijkheden pak jij aan om je in je beroep verder te ontwikkelen en elke dag opnieuw geïnspireerd voor de klas te staan?

Als leraar ben je binnen de schoolcontext de belangrijkste factor in de kwaliteit en de ontwikkeling van het leren van leerlingen. Jouw passie en energie beïnvloeden in belangrijke mate het leerplezier, de motivatie en de resultaten van leerlingen. Daarom is het – zeker in Amsterdam met zijn complexe grootstedelijke context – essentieel dat je gedurende je loopbaan die passie en energie vasthoudt en verder ontwikkelt.

Belangrijke factoren daarbij zijn ontwikkeling, groei, variatie, uitdaging en erkenning. Er bestaan al allerlei mogelijkheden om je als leraar te blijven ontwikkelen in je vak, je expertise te verdiepen of te verbreden. En zo zelf je loopbaan vorm te geven. Zie het beroepsbeeld van de leraar.

Die mogelijkheden gaan we nog verder uitbreiden. Zodat leraren hun beroep als inspirerend en aantrekkelijk blijven ervaren en hun ontwikkeling en groei in blijven zetten voor de ontwikkeling en groei van hun leerlingen en hun scholen. In september 2019 zijn we gestart met drie leergangen die ervaren leraren mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen in expertrollen. In 2020 bieden wij de leergangen nogmaals aan.

De mogelijkheden

1. Didactisch expert:

Deze leergang is met name gericht op de vraag hoe het leren van leerlingen in Amsterdamse scholen versterkt kan worden. Welke didactische interventies kunnen daarbij effectief ingezet worden en wat vraagt dat aan specifieke docentvaardigheden? Er zal ruim aandacht zijn voor de eigen praktijk van de deelnemers en voor het leveren van een concrete bijdrage aan de team-/schoolontwikkeling. Lees meer

2. Pedagogisch expert:

De diversiteit van de samenleving met de bijbehorende spanningen is direct te herkennen binnen scholen. Leraren staan voor de uitdaging om in de mini-samenleving van de klas een leerklimaat te scheppen waarin jongeren zich veilig, erkend en uitgedaagd voelen, zodat de voorwaarden voor leren vervuld zijn. In deze leergang versterk je je expertise en vaardigheden om een veilig inclusief en stimulerend leerklimaat te scheppen. Er zal ruim aandacht zijn voor de eigen praktijk en voor het leveren van een specifieke bijdrage aan team-/schoolontwikkeling. Lees meer

3. Leiderschap voor leraren:

De uitdagingen waar scholen vragen om een gezamenlijke inzet en inspanning van leidinggevenden, leraren en ondersteuners. Leraren met specifieke expertise op het terrein van leren en lesgeven kunnen daarbij een sleutelrol vervullen die het eigen schoolvak en de eigen klassen overstijgt. In deze leergang ontwikkel je je leiderschap als leraar en ben je tegelijk gericht op het versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap binnen jouw school. Lees meer

 


Aanmeldformulier

  • Bij de leergangen expert pedagogiek en expert didactiek meld je jezelf aan met collega('s). Let op: Je collega’s moeten zichzelf ook aanmelden.