Persoonsontwikkeling voor leraren in het vo & mbo

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Het vak kent immers vele uitdagingen en verandert continue. Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, wil je je misschien wel verder ontwikkelen. Misschien wil je wel onderzoeken of je vanuit een andere rol kunt bijdragen aan die veranderingen.  

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, biedt daarvoor, in samenwerking met andere Amsterdamse scholen en lerarenopleidingen, een aantal trajecten aan. Wil je weten wat zo’n traject jou kan opleveren, kijk dan het filmpje hieronder. 

Loopbaanoriëntatietraject

Het vak van leraar is uitdagend, veelzijdig en dynamisch en er zijn beslist veel meer ontwikkelmogelijkheden dan velen denken – zeker in de grootstedelijke context van Amsterdam. Wil je die mogelijkheden verder verkennen? Of heb je het gevoel dat je op een kruispunt in je ontwikkeling staat? Dan is het loopbaanoriëntatietraject misschien iets voor jou. Wil je weten wat het je op kan leveren, lees dan hier het interview met oud-deelnemer Henri Boer.

Vanaf het 2023-2024 wordt het loopbaanoriëntatietraject aangeboden door scholengroep Esprit. Voor meer informatie en aanmelden, kijk hier.

Leergang Expert Pedagogiek & Didactiek

Een uitgebreid handelingsrepertoire onderscheidt de zeer ervaren leraar van de beginnende leraar, net zoals het vermogen om adaptief en creatief met deze kennis en kunde om te gaan. In deze leergang verken je dan ook samen met collega’s van je eigen en andere Amsterdamse (opleidings)scholen al bestaande en nog onbekende methodieken. Je stelt jezelf de vraag of en hoe deze methodieken passen bij jouw vak, jouw school en vooral jouw leerlingen.

Deze leergang is ontwikkeld onder de paraplu van Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep en is overdragen aan de Vrije Universiteit. Meer informatie vind je hier.

Leergang Leiderschap van Leraren.

Samen werken aan goed onderwijs betekent ruimte voor leraren. Op basis persoonlijke expertise en affiniteit kunnen leraren het initiatief nemen bij onderwijsontwikkeling. Dit heet ook wel teacher leadership of leiderschap van leraren. Staat jouw school, afdeling of sectie voor een onderwijsontwikkeling en wil je hier als leraar een bijdrage aan leveren? Dan is deze leergang iets voor jou. Meer informatie lees je hier.

De leergang is ontwikkeld onder de paraplu van Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep en is overgedragen aan de Hogeschool van Amsterdam en scholengroep Esprit. Meer informatie vind je hier.

Kansrijk Curriculum

Helaas neemt in het onderwijs kansenongelijkheid toe. Het stimuleren van gelijke ontplooiingskansen kan op vele manieren. In dit leernetwerk ga je samen met je collega’s verkennen hoe je vanuit een curriculumperspectief kansengelijkheid kunt bevorderen.

Wil je in schooljaar 2023-2024 deelnemen aan dit leernetwerk, houd dan deze site in de gaten. Meer informatie volgt te zijner tijd.