Leerarrangement Leiderschap van Leraren

Ontwikkel je leiderschap als leraar!

Als leraar ben je van grote betekenis voor de leerlingen in jouw groep. Maar als leraar kun je ook van betekenis zijn voor de school als geheel en voor jouw collega’s, door initiatieven te nemen voor onderwijs- of schoolontwikkeling die jouw klas overstijgen. Dat kan in een formele rol als (bijv. taal-, reken-, jaarlaag-, onderzoeks- of opleidings-) coördinator of in een informele rol als initiatiefnemer of aanjager. In beide gevallen gebruik je je passie en expertise om collega’s en de schoolleiding te inspireren en te ondersteunen om het onderwijs op jouw school nog beter te maken.

Zo’n rol – we noemen het ook wel leiderschap van leraren – vraagt om kwaliteiten die vaak maar beperkt aan de orde kwamen in de lerarenopleiding. Je moet kunnen inspireren, maar ook kunnen implementeren. De kennis, het inzicht en de handvatten die daarvoor nodig zijn, kun je ontwikkelen in de leergang Leiderschap van Leraren.

Staat jouw school, afdeling of sectie voor een onderwijsontwikkeling en wil je hier als leraar een bijdrage aan leveren? Dan is deze leergang iets voor jou. Meer informatie lees je hier.

De leergang is ontwikkeld onder de paraplu van project Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep en is overgedragen aan de Hogeschool van Amsterdam en scholengroep Esprit. Meer informatie vind je hier.

Voor meer informatie kun je ook mailen naar het projectteam: info@leraareenkleurrijkberoep.nl