Leerarrangement Leiderschap van Leraren

Ontwikkel je leiderschap als leraar!

Als leraar ben je van grote betekenis voor de leerlingen in jouw groep. Maar als leraar kun je ook van betekenis zijn voor de school als geheel en voor jouw collega’s, door initiatieven te nemen voor onderwijs- of schoolontwikkeling die jouw klas overstijgen. Dat kan in een formele rol als (bijv. taal-, reken-, jaarlaag-, onderzoeks- of opleidings-) coördinator of in een informele rol als initiatiefnemer of aanjager. In beide gevallen gebruik je je passie en expertise om collega’s en de schoolleiding te inspireren en te ondersteunen om het onderwijs op jouw school nog beter te maken.

Zo’n rol – we noemen het ook wel leiderschap van leraren – vraagt om kwaliteiten die vaak maar beperkt aan de orde kwamen in de lerarenopleiding. Je moet kunnen inspireren, maar ook kunnen implementeren. De kennis, het inzicht en de handvatten die daarvoor nodig zijn, kun je ontwikkelen in de leergang Leiderschap van Leraren. Deze leergang gaat in september 2022 van start voor leraren in het Amsterdamse basisonderwijs samen met leraren uit het vo.

De leergang wordt jou aangeboden door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse po-besturen en de gezamenlijke lerarenopleidingen – in het kader van het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep. Doel van dat project is om de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar te vergroten door het bieden van ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden. De leergang bouwt voort op de leergang die al twee keer met succes is uitgevoerd voor leraren in het voortgezet onderwijs.

In de leergang besteden we aandacht aan de verdere ontwikkeling van jouw persoonlijk vakmanschap waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf en je drijfveren. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor veranderkundige kennis en vaardigheden. Je krijgt van ons tijdens de leergang de nodige handvatten. Daarmee krijg je meer inzicht in organisatie- en cultuurvraagstukken in jouw school en in de dynamiek van veranderprocessen in het onderwijs.
Deelname aan de leergang kan met (minimaal) twee deelnemers vanuit een school of bestuur, waarbij je samen werkt aan een gezamenlijk ontwikkelvraagstuk in jullie school/bestuur. De leergang bestaat uit tien bijeenkomsten van een halve dag, aangevuld met vier intervisie- bijeenkomsten. We zijn gestart op 23 september 2022. Hou deze webpagina in de gaten voor nieuwe data.. De deelnemersbijdrage voor dit leerarrangement bedraagt €695,-

Klik hier voor de volledige flyer met uitgebreide informatie over dit leerarrangement.

Voor meer informatie kun je mailen naar het projectteam: info@leraareenkleurrijkberoep.nl