Leerarrangement Leiderschap van Leraren

Ontwikkel je leiderschap als leraar!

Als leraar ben je van grote betekenis voor de leerlingen in jouw groep. Maar leraren kunnen ook van betekenis zijn voor de school als geheel en voor collega’s, door initiatieven te nemen voor onderwijs- of schoolontwikkeling die jouw klas overstijgen. Dat kan in een formele rol als (bijv. taal-, reken-, jaarlaag-, onderzoeks- of opleidings-) coördinator of in een informele rol als initiatiefnemer of aanjager. In beide gevallen gebruik je je passie en expertise om collega’s en de schoolleiding te inspireren en te ondersteunen om het onderwijs op jouw school nog beter te maken.

Zo’n rol – die wel aangeduid wordt als leiderschap van leraren – vraagt nieuwe kwaliteiten die vaak maar beperkt aan de orde komen in een lerarenopleiding. Je moet kunnen inspireren, maar ook kunnen implementeren. De kennis, het inzicht en de handvatten die daarvoor nodig zijn kun je ontwikkelen in de leergang Leiderschap van Leraren die in september van start gaat voor leraren in het Amsterdamse basisonderwijs.
De leergang wordt aangeboden door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse po-besturen en de gezamenlijke lerarenopleidingen in het kader van het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep. Doel van dat project is om de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar te ondersteunen door het bieden van ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden voor leraren. De leergang bouwt voort op de leergang die reeds twee keer met succes is uitgevoerd voor leraren in het voortgezet onderwijs.

In de leergang wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van je persoonlijk meesterschap waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf en je drijfveren en je effectiever wordt in je rol binnen de school. Daarnaast is er ook uitgebreid aandacht voor veranderkundige kennis, vaardigheden en handvatten. Daarmee krijg je meer inzicht in organisatie- en cultuurvraagstukken en de dynamiek van veranderprocessen in het onderwijs.
Deelname aan de leergang kan met (minimaal) twee deelnemers vanuit een school of bestuur, waarbij je samen werkt aan een gezamenlijk ontwikkelvraagstuk in jullie school/bestuur. De leergang bestaat uit 10 bijeenkomsten van een halve dag, aangevuld met 4 intervisie- bijeenkomsten, in de periode van september tot juni.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de concrete invulling en binnenkort start de inschrijving.

Voor meer informatie kun je mailen naar het projectteam: m.seinstra@ooada.nl.