Voor de HR-medewerkers

Welke mogelijkheden zie jij voor verdere ontwikkeling en inspiratie en versterken van het lerarenberoep? Haal jij het beste uit jezelf en de samenwerking?

Bij het zichtbaar maken en het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van leraren binnen Amsterdamse scholen heb je als Human Resource (HR-) en personeelsmedewerker een belangrijke rol. De HR-vraagstukken zijn complex en hangen met elkaar samen. Denk aan aannamebeleid, tekorten, werkdruk, duurzame inzetbaarheid, beloningsvormen, mobiliteit en passend professionaliseringsaanbod. Met je kennis over wet en regelgeving, je toegang tot bestuurlijke informatie en je inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van personeelsontwikkeling kun je als HR’er een waardevolle gesprekspartner zijn voor bestuurders en leidinggevenden op school- en teamniveau. Tegelijkertijd is het een gegeven dat de ontwikkeling van goed en strategisch HR-beleid in de sector onderwijs nog in de kinderschoenen staat. Er is nog een wereld te winnen.

De mogelijkheden

HR-netwerk

De HR’ers in Amsterdam hebben zich verenigd in een schooloverstijgend netwerk om gezamenlijk te werken aan het zichtbaar maken en het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van leraren. Ze wisselen kennis, ervaringen en inspiratie uit, ze pakken samen complexe vraagstukken aan om zo vanuit het HR-perspectief verder inkleuring te geven aan het beroepsbeeld van de leraar. Het netwerk komt 8 keer per jaar samen.

Leertraject voor teamleiders

In september 2019 is het traject voor teamleiders gestart die zich verder willen ontwikkelen op het terrein van ontwikkelingsgericht leiderschap, het realiseren van onderwijskundige ambities en de professionele ontwikkeling van leraren en teams die daarvoor nodig is. Lees meer

Leergangen voor leraren

Voor leraren die zich verder ontwikkelen op het terrein van didactiek, pedagogiek of leiderschap zijn er in september 2019 drie leergangen gestart.