Ik ben een hr-professional

In leernetwerken de cruciale rol van hr-professionals versterken

De professionele ontwikkeling van leraren is een samenspel tussen leraar, schoolleider en hr-professional. Hr-professionals kunnen hier een grote in rol spelen; zij kunnen leidinggevenden en leraren inspireren en voor de juiste randvoorwaarden zorgen. Om hr-professionals hierin te ondersteunen, faciliteert Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep twee leernetwerken: één voor hr-professionals in het primair onderwijs, en één voor hr-professionals in het voortgezet onderwijs.

Primair onderwijs

Goed werkgeverschap dat vinden we allemaal belangrijk. Maar aan welke knoppen draai je dan? Hoe zet je het werkverdelingsplan effectief in bij het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de autonomie bij leraren? Hoe zorgen we voor goede begeleiding van jonge starters en zijinstromers? Hoe kunnen we hierin van elkaar leren? Aan deze (en andere) vraagstukken werken de Amsterdamse hr-professionals in het po samen in het groot hr-overleg BBO. lees meer

Voortgezet onderwijs

Voor hr-professionals, die zich warm maken voor loopbaanontwikkeling van leraren, start Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, in het najaar van 2022 een Amsterdamse Werkplaats Loopbaanontwikkeling. Samen met andere onderwijsprofessionals (schoolleiders, leraren) ga je als hr-professional een themarond loopbaanontwikkeling in een kleine groep verder uitdiepen. , De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in. De resultaten zijn meteen toepasbaar in de praktijk. Voor meer informatie, lees hier verder. Voor direct aanmelden, klik hier