Ik ben een hr-professional

In leernetwerken de cruciale rol van hr-professionals versterken

De professionele ontwikkeling van leraren is een samenspel tussen leraar, schoolleider en hr-professional. Hr-professionals kunnen hier een grote in rol spelen; zij kunnen leidinggevenden en leraren inspireren en voor de juiste randvoorwaarden zorgen. Om hr-professionals hierin te ondersteunen, faciliteert Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep twee leernetwerken: één voor hr-professionals in het primair onderwijs, en één voor hr-professionals in het voortgezet onderwijs.

Primair onderwijs

Goed werkgeverschap dat vinden we allemaal belangrijk. Maar aan welke knoppen draai je dan? Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers bij ons willen blijven werken? Hoe zorgen we voor een interessant loopbaanperspectief, Hoe faciliteren we medewerkers bij het werken aan hun professionalisering? En, hoe zorgen we voor goede begeleiding van jonge starters en zijinstromers? Hoe kunnen we hierin van elkaar leren? Aan deze (en andere) vraagstukken werken de Amsterdamse hr-professionals in het po samen in het groot hr-overleg BBO. lees meer

Voortgezet onderwijs

Voor hr-professionals, die zich warm maken voor loopbaanontwikkeling van leraren, is er de  Amsterdamse Werkplaats Loopbaanontwikkeling. Samen met andere onderwijsprofessionals (schoolleiders, leraren) ga je als hr-professional een themarond loopbaanontwikkeling in een kleine groep verder uitdiepen. , De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in. De resultaten zijn meteen toepasbaar in de praktijk. Wil je meer informatie, stuur dan een mail naar: info@leraareenkleurrijkberoep.nl of klik hier. Je kan je ook direct aanmelden

Wil je van en met hr-collega’s leren, dan is er voor jou het hr-netwerk. Dit netwerk komt een aantal keer bijeen en de deelnemers bepalen zelf de thema’s waarmee ze aan de slag gaan. Het netwerk wordt gefaciliteerd en ondersteund door Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep. Wil je aansluiten, stuur dan een mail naar: info@leraareenkleurrijkberoep.nl