Ik ben een hr-professional

In leernetwerken de cruciale rol van hr-professionals versterken

De professionele ontwikkeling van leraren is een samenspel tussen leraar, schoolleider en hr-professional. Hr-professionals kunnen hier een grote in rol spelen; zij kunnen leidinggevenden en leraren inspireren en voor de juiste randvoorwaarden zorgen. Om hr-professionals hierin te ondersteunen, faciliteert Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep twee leernetwerken: één voor hr-professionals in het primair onderwijs, en één voor hr-professionals in het voortgezet onderwijs.

Primair onderwijs

Het leernetwerk is gericht op het versterken van de eigen rol. We werken aan de hand van de vragen die er leven onder de deelnemers. Ook is er aandacht voor het delen en/of ontwikkelingen van hulpinstrumenten – middelen die schoolleiders en hr-professionals kunnen helpen bij het begeleiden van leraren bij hun loopbaanontwikkeling. lees meer

Voortgezet onderwijs

In april 2022 organiseert Leraar, een kleurrijk beroep een inspiratie- en kennisevenement voor schoolleiders en HR-professionals. Aanmelden kan hier.

Voor hr-professionals, die zich warm maken voor loopbaanontwikkeling van leraren, start Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, in het najaar van 2021 een Amsterdamse Werkplaats Loopbaanontwikkeling. Samen met andere onderwijsprofessionals (schoolleiders, leraren) ga je als hr-professional een themarond loopbaanontwikkeling in een kleine groep verder uitdiepen. , De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in. De resultaten zijn meteen toepasbaar in de praktijk. Voor meer informatie, lees hier verder. Voor direct aanmelden, klik hier.