Ik ben bestuurder

Versterken van ontwikkelmogelijkheden voor leraren kan niet zonder de steun van bestuurders. 

Alle van Steenis, Bestuurder MSA en verantwoordelijk voor Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep vo vertelt hoe hij dit doet.

Besturen is voorleven en inspireren.

Alle van Steenis. Bestuurder MSA en verantwoordelijk voor Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep (vo)

Bestuurlijke samenwerking in de stad Amsterdam is een uitdaging, maar biedt zeer zeker ook kansen. Hoe mooi is het dat wij met alle besturen PO, VO, MBO, HBO, WO samen verantwoordelijkheid dragen in samenwerking met de gemeente Amsterdam voor het terugdringen van het leraren tekort. Een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking in de grootstedelijke context.

Als trekker van dit project wil ik laten zien hoe aantrekkelijk het is om leraar te zijn en hoe mooi het is om dit kleurrijke beroep in de stad Amsterdam te kunnen uitoefenen.

Samen met collega-bestuurders, schoolleiders, hr-professionals en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen maken we de veelzijdigheid van het beroep en de vele ontwikkelkansen zichtbaar en mogelijk.

Ik zet mij daarom met liefde in voor duurzame en creatieve professionaliseringstrajecten.

Alle van Steenis.