Ik ben bestuurder

Versterken van ontwikkelmogelijkheden voor leraren kan niet zonder de steun van bestuurders. Twee bestuurders, een uit het primair en een uit het voortgezet onderwijs, vertellen over de wijze waarop zij dit doen.

Alle van Steenis. Bestuurder MSA en verantwoordelijk voor Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep (vo)

Besturen is voorleven en inspireren.

Bestuurlijke samenwerking in de stad Amsterdam is een uitdaging, maar biedt zeer zeker ook kansen. Hoe mooi is het dat wij met alle besturen PO, VO, MBO, HBO, WO samen verantwoordelijkheid dragen in samenwerking met de gemeente Amsterdam voor het terugdringen van het leraren tekort. Een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking in de grootstedelijke context.

Als trekker van dit project wil ik laten zien hoe aantrekkelijk het is om leraar in zijn en hoe mooi het is om dit kleurrijke beroep in stad Amsterdam te kunnen uitoefenen. Samen met collega-bestuurders, schoolleiders, hr-professionals en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen maken we de variëteit van het beroep en de vele ontwikkelkansen zichtbaar en mogelijk. Ik zet mij daarom met liefde in voor duurzame en creatieve professionaliseringstrajecten.

Alle van Steenis.