Leernetwerk voor schoolleiders in het primair onderwijs

Stel je toch eens voor….

Stel je toch eens voor dat er geen lerarentekort zou zijn? Stel je voor dat je geen brandjes meer hoeft te blussen? Stel je voor dat je genoeg tijd hebt voor ontwikkeling van jouw team? Dat jouw dagen zich nog meer zouden vullen met betekenisvol werk en jij jouw ontwikkelingsgericht leiderschap blijvend en structureel zou kunnen inzetten? 

In november 2022 start er een nieuwe ronde van het schoolleiders netwerk van Kleurrijk Beroep. De exacte data zijn nog niet bekend. Informatie volgt spoedig!

Waarom op expeditie?

Als schoolleiders ervaren wij in de praktijk (mede door het lerarentekort) hoe belangrijk het is dat we na blijven denken over hoe we onze schoolorganisatie neerzetten als een aantrekkelijke werkplek voor het huidige personeel en toekomstige personeelsleden. Daarnaast kwam er uit de in 2021 gehouden enquête van project “leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep” naar voren dat schoolleiders zich vaak handelingsverlegen voelen als het gaat om het goede gesprek aan te gaan over ontwikkeling van de medewerkers.  Wij zijn ervan overtuigd dat we veel kunnen leren van eigen en andere sectoren op het gebied van het binden en boeien van personeel in het kader van goed werkgeverschap.

Wat houdt deze expeditie in?

De expeditie start met een diner. Tijdens het diner staat de kennismaking centraal en zorgen we dat we de verwachtingen van de deelnemende schoolleiders helder krijgen. De eerste expeditie vindt plaats bij PROOF in Amsterdam. PROOF  is een organisatieadviesbureau dat bedrijven adviseert m.b.t. employee journey/branding. Zij geloven er in dat gelukkige werknemers veranderingen waarmaken en investeren daarom op allerlei manieren in hun personeel. Om ervoor te zorgen dat het geleerde ook toegepast wordt in de praktijk vindt er na de eerste expeditie een online reflectie moment plaats vanuit de Deep democracy zienswijze. De tweede expeditie vindt plaats bij een onderwijsinstelling. Hoe ziet goed werkgeverschap en ondernemerschap eruit, bijvoorbeeld in het VO? Na het online reflectiemoment sluiten we af met een presentatie aan elkaar. 

Wij kijken uit om met onze collega-schoolleiders op expeditie te gaan!

Brigit Verbeek (leiderschapscoach) begeleidt de schoolleiders hierbij in de rol van train-de-trainer. Vervolgens zullen deze getrainde schoolleiders collega-schoolleiders uit de stad trainen en inspireren om ook gesprekken te voeren over loopbaanambitie, -competenties en -mogelijkheden voor leerkrachten

Wil jij mee op ontdekkingsreis? Er is steeds plek voor schoolleiders waar we de verschillende etappes mee afleggen. We streven naar een vertegenwoordiging van alle stadsdelen in de groep. Al in de startblokken om mee te doen? Meld je dan aan bij een van ons

We vragen een kleine bijdrage in de kosten (€ 95,-) voor de Kick Off en de vijf bijeenkomsten (inclusief catering en werkbezoeken). Je ontvangt eind mei de uitnodiging voor de Kick Off met daarin de  data voor de eerste bijeenkomsten. 

Het programma van de eerste expeditie (maart/april 2022). De nieuwe data volgen spoedig!