Ik ben (deel)schoolleider

Schoolleiders spelen een cruciale rol bij het stimuleren en mogelijk maken van de loopbaanontwikkeling van leraren. Vaak tijdens voortgangsgesprekken horen (deel)schoolleiders van hun leraren of en welke professionaliseringsbehoefte er is. Gaat het om schoolontwikkeling? Dan zijn het vaak de (deel)schoolleiders die deze verandering verder vormgeven. De schoolleider staat dus voor de uitdagende opdracht om zowel de leraren als het onderwijs (nog) beter te maken.

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, biedt daarbij de volgende ondersteuning:  

Voor (deel)schoolleiders in het primair onderwijs

Leernetwerk voor schoolleiders: hier ga je op expeditie door samen met andere schoolleiders te onderzoeken hoe je het goede gesprek kunt voeren en welke tools je daarvoor nodig hebt. Je doet inspiratie op in het bedrijfsleven middels bedrijfsbezoeken. De expeditie wordt afgetrapt met een gezellig kennismakingsdiner lees meer

Voor (deel)schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Amsterdamse Werkplaats Loopbaanontwikkeling. Samen met andere onderwijsprofessionals (hr-experts, leraren) ga je als (deel)schoolleider een thema rond loopbaanontwikkeling in kleine groepen verder uitdiepen, De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in. De resultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk. Wil je meer informatie, stuur dan een mail naar: info@leraareenkleurrijkberoep.nl of lees hier verder. Je kan je ook direct aanmelden.