Voor de leidinggevenden

Welke mogelijkheden bied jij voor verdere ontwikkeling en inspiratie? Haal jij het beste uit jezelf en je team?

Goed onderwijs begint bij goede en geïnspireerde leraren. Als leidinggevende speel je een cruciale rol bij het bevorderen van kwaliteit én het behoud van inspiratie door het bieden van ontwikkelmogelijkheden, uitdaging, variatie en erkenning. Enerzijds door leraren te stimuleren en te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en het leveren van bijdragen aan onderwijsverbeteringen en team-/schooldoelen. Anderzijds ook door het samen leren en ontwikkelen mogelijk te maken en door de mogelijkheden te creëren voor nieuwe rollen en opdrachten zodat kwaliteiten benut kunnen worden. De vraagstukken in het onderwijs vragen om samenwerking en teamleren, om participatie van leidinggevenden en leraren en om het gevoel van eigenaarschap voor de schoolorganisatie die nodig is voor het best mogelijke onderwijs. Op het snijvlak van onderwijs- en organisatieontwikkeling én personeelsbeleid spelen teamleiders een cruciale rol.

De mogelijkheden

Leertraject Ontwikkelingsgericht leidinggeven

In september 2019 is er een traject gestart dat specifiek gericht is op teamleiders die zich verder willen ontwikkelen op het terrein van ontwikkelingsgericht leiderschap, op de dynamische interactie met het team bij het uitwerken van onderwijskundige vraagstukken, het creëren van nieuwe rollen, het stimuleren van gedeeld leiderschap en daarbij passend personeelsbeleid (S.HRM). Ook voor dit traject geldt dat we streven naar deelname van drietallen per school. Lees hier de blog van Brigit Verbeek of lees meer over het traject.

Leergangen voor leraren

Voor leraren die zich verder ontwikkelen op het terrein van didactiek, pedagogiek of leiderschap starten er in september 2019 drie leergangen.

Netwerk voor HR-medewerkers

In 2018 zijn we gestart met een netwerk voor de HR-medewerkers van kleine en grote schoolbesturen. Zij onderzoeken met elkaar hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het zichtbaar maken en versterken van ontwikkelmogelijkheden voor leraren.

 


Aanmelden