Ik ben (deel)schoolleider

Schoolleiders spelen een cruciale rol bij het stimuleren en mogelijk maken van de loopbaanontwikkeling van leraren. Vaak tijdens voortgangsgesprekken horen (deel)schoolleiders van hun leraren of en welke professionaliseringsbehoefte er is. Gaat het om schoolontwikkeling? Dan zijn het vaak de (deel)schoolleiders die deze verandering verder vormgeven. De schoolleider staat dus voor de uitdagende opdracht om zowel de leraren als het onderwijs (nog) beter te maken.

Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep, biedt daarbij de volgende ondersteuning:  

Voor (deel)schoolleiders in het primair onderwijs

Leernetwerk: een netwerk voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het netwerk voorziet in de behoefte om kennis te delen en te leren van andere schoolleiders binnen en buiten het eigen bestuur.  lees meer

Voor (deel)schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Amsterdamse Werkplaats Loopbaanontwikkeling (start najaar 2021). Samen met andere onderwijsprofessionals (hr-experts, leraren) ga je als (deel)schoolleider een thema rond loopbaanontwikkeling in kleine groepen verder uitdiepen, De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in. De resultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk. Voor meer informatie, lees hier verder, Meteen aanmelden?  klik hier