Ik ben (deel)schoolleider

Schoolleiders spelen een cruciale rol bij stimuleren en mogelijk maken van loopbaanontwikkeling van leraren. Zij zijn de spil als het gaat om het samenbrengen van persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling. Niet alleen, maar vooral tijdens voortgangsgesprekken horen (deel)schoolleiders van de leraren of en welke professionaliseringsbehoefte er. Als het gaat om schoolontwikkeling zijn het vaak de (deel)schoolleiders die de verandering teweeg mogen brengen. De schoolleider staat dus voor de uitdagende opdracht om zowel de leraren als het onderwjis (nog) beter te maken.

Om leidinggevenden hierbij de te ondersteunen, biedt Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep het volgende aan:

Voor (deel)schoolleiders in het primair onderwijs

Om gehoor te geven aan de behoefte van schoolleiders om kennis te delen met en te leren van andere schoolleiders (binnen en buiten het eigen bestuur) wordt er een leernetwerk voor schoolleiders in het primair onderwijs opgericht. lees meer

Voor (deel)schoolleiders in het voortgezet onderwijs

In navolging van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) (link) zullen (deel)schoolleiders, samen met hr-professionals, thema’s rondom loopbaanontwikkeling onderzoeksmatig bij de hand nemen. Net zoals in het primair onderwijs gebeurt dat in de vorm van leernetwerken. Leidinggevenden zullen in kleine groepen en onder begeleiding van een expert antwoorden of instrumenten ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk.

Het streven is om in september 2021 met dit leernetwerk te starten. Wil je deelnemen of meer weten, neem dan contact op via info@leraareenkleurrijkberoep.nl