HR-leernetwerk voor het primair onderwijs

Als hr-professional  heb je een cruciale rol. Met tevreden leraren is er minder verzuim en meer binding met hun school. Juist nu is het van belang om hier op in te zetten. Omdat leerkrachten zich juist nu de vraag stellen of ze nog genoeg voldoening uit hun werk halen. Daarom is het extra belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Ook met de leraren waar het goed mee gaat. Actieve ondersteuning bieden bij de invulling van de loopbaan is altijd een goed idee. Het kan veel extra energie geven.

Stadsbrede samenwerking is hierin belangrijk. Daarom is dit  leernetwerk voor hr-professionals opgericht. Hierin zijn al vijftien Amsterdamse besturen vertegenwoordigd. Jaarlijks organiseren we 5 bijeenkomsten, steeds van 14:00-16:00 uur. Het is mogelijk om gedurende het schooljaar aan te sluiten.

Het conceptueel model van Marco Snoek, lector leren en innoveren van de HvA (beroepsbeeld van de leraar), staat hierbij centraal.  Marius Bilkes en Leonie Blom begeleiden het netwerk.. Na eenreeks van bijeenkomsten kan het netwerk zelfstandig verder gaan. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers hier de nodige handvaten voor aangereikt.

De komende periode focussen we ons binnen het leernetwerk met de thema’s begeleiding en duurzaam behoud:

  1. De leraar en talentontwikkeling: (voorlichting over) de positie van de leraar, het in kaart brengen van de verschillende loopbaanmogelijkheden, het versterken van eigenaarschap bij de leraar over zijn/haar eigen ontwikkeling;
  2. De schoolleider: de voorbeeldfunctie van de schoolleider, wat heeft de schoolleider nodig om de leraar te kunnen ondersteunen in talentontwikkeling, wat is ‘het goede gesprek’ precies en hoe wordt dat gevoerd;
  3. Het hr-leernetwerk zelf: het verder ontwikkelen en verduurzamen van het leernetwerk, het in kaart brengen van alle kennis en kunde binnen het netwerk, starten van processen om structureel kennis en kunde uit te wisselen

Aanmelden kan via mirelle@leraareenkleurrijkberoep.nl