Leerarrangement pedagogisch/didactisch coachen (leren van binnenuit)

ontwikkelen van binnenuit – de eigen context centraal

Informeel leren en formeel leren, 

de verbinding tussen individueel leren, teamleren en organisatieleren

kennis, vaardigheden en attitude

verfijnen, verdiepen, verbreden

In het stimuleren van loopbaanontwikkeling hebben leraar en leidinggevende elkaar nodig in het zien van kansen en het inbedden daarvan in de context van de werkomgeving.

Een werkomgeving waar formeel leren en informeel leren hand in hand gaan. Het individuele leren verbonden is aan het collectieve leren en er meer en meer visie op loopbaan gericht werken en professionaliseren van binnenuit is ontstaan.

Definitie van een Leven Lang Ontwikkelen (Kuipers):

Gedurende het leven (pro) actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en in de toekomst.

Dit leerarrangement richt zich op leraren die al coach zijn of op het punt staan om zich hierop te verdiepen vanuit bovenstaande gedachten. Die in de context van hun school coachend ondersteuning bieden aan startende en zittende collega’s en zich daar graag verder in ontwikkelen. Een voorkeur voor tweetallen die zich aanmelden vanuit dezelfde werkcontext.

Leraar: Als jij het belangrijk vindt om in je school een leven lang ontwikkelen een plek te geven en ben jij diegene die hier invulling aan geeft. Houd dan deze aankondiging in de gaten. We ontwerpen namelijk een leerarrangement waarbij coachen, werken, leren en ontwikkelen hand in hand gaan zodat er een lerende cultuur ontstaat en coaching (mede door jou) vanzelfsprekend is en jij ontwikkelingsmogelijkheden creëert bij je collega’s.

Schoolleider: Denk jij als leidinggevende dat een leraar uit je team (twee mag ook), hier echt aan mee moet doen. Benader je leraar voor dit leerarrangement!

Dit leerarrangement wordt vormgegeven vanuit het project: Leraar, een kleurrijk beroep in samenwerking met het Coachingshuis STAIJ en andere coaches binnen de Amsterdamse besturen.

Voor meer informatie mail naar het projectteam: m.seinstra@ooada.nl. Aanmelden kan hier