Leerarrangement pedagogisch/didactisch coachen (leren van binnenuit)

ontwikkelen van binnenuit – de eigen context centraal

Informeel leren en formeel leren, 

de verbinding tussen individueel leren, teamleren en organisatieleren

kennis, vaardigheden en attitude

verfijnen, verdiepen, verbreden

Amsterdamse leraren zijn tevreden en hebben ook de ambitie om door te groeien in verschillende ontwikkelrichtingen (Expertleraar, Onderwijsontwikkeling, Leraar-onderzoeker, Organisatie en beleid, leidinggeven en coach).

Leerkrachten zijn actief bezig met hun eigen ontwikkeling en bespreken die ambities met hun leidinggevenden.

Aandacht voor loopbaanontwikkeling zorgt er voor dat leraren langer met plezier in het onderwijs blijven werken. Meer en meer ontstaat voor leraren een beeld hoe in die loopbaan te ontwikkelen en kansen te grijpen waar die zich voor doen. HR medewerkers en schoolleiders willen aandacht besteden aan die loopbaan ontwikkeling. Tegelijkertijd is er soms nog terughoudendheid, zeker nu in tijd van lerarentekort. De ontwikkeling doet een leraar verliezen? (Snoek)

In het stimuleren van loopbaan ontwikkeling hebben leraar en leidinggevende elkaar nodig in het zien van kansen en het inbedden daarvan in de context van de werkomgeving.

Een werkomgeving waar formeel leren en informeel leren hand in hand gaan. Waar het individuele leren verbonden is aan het collectieve leren en er meer en meer visie op loopbaan gericht werken en professionaliseren van binnenuit is ontstaan.

Definitie van een Leven Lang Ontwikkelen (Kuipers):

Gedurende het leven (pro) actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en in de toekomst.

Dit leerarrangement richt zich op leraren, hun werkcontext (met schoolleiders) die al pro-actief met ondersteuning van hun leidinggevende het pad van pedagogisch-didactisch coach zijn betreden of op het punt te staan dat te doen. Die in de context van hun school coachend ondersteuning bieden aan startende en zittende collega’s en zich daar graag verder in willen ontwikkelen. Het heeft de voorkeur als tweetallen zich aanmelden vanuit dezelfde werkcontext.

Leraar: Als jij het belangrijk vindt om in je school een leven lang ontwikkelen een plek te geven en als jij diegene bent die hier invulling aan geeft, dan is dit iets voor jou. Een leerarrangement waarbij coachen, werken, leren en ontwikkelen hand in hand gaan zodat er een lerende cultuur ontstaat en coaching (mede door jou) vanzelfsprekend is en jij ontwikkelingsmogelijkheden creëert bij je collega’s.

‘En niet te vergeten, schoolleider: Denk jij als leidinggevende dat een leraar uit je team (liefst twee) hier echt aan mee moet doen, benader dan je leraar/leraren voor dit leerarrangement.

Voor jou als schoolleider wordt dit arrangement ook dé kans om direct betrokken te worden bij begeleiding van binnenuit. Op drie momenten wordt ook jij uitgenodigd:

  • bij de intake (online of via beeldbellen);
  • het systemisch verkennen van de context (1 bijeenkomst van 1 ½ uur) ;
  • de afsluiting  van het traject.(2 uur)

Door jouw aanwezigheid en je betrokkenheid bij de leraar/leraren die aan dit arrangement meedoen, krijgt het geleerde en de ontwikkeling van de coaches een goede plek binnen je organisatie en vergroot je de kans op duurzaamheid.”

Dit leerarrangement wordt vormgegeven vanuit het project: Leraar, een kleurrijk beroep in samenwerking met het Coachingshuis STAIJ en andere coaches binnen de Amsterdamse besturen.

Bouwstenen: Intake, systemische diagnose (de hele context in beeld), 3 dagdelen inspiratie/intervisie/integratie, meelopen met ervaren coach, coaching on the job, conceptontwikkeling en eindpresentatie

Pedagogisch en didactisch coachen bestaat uit vier trainingssessies van vier uur verdeeld over een half schooljaar.

Hou deze webpagina in de gaten voor nieuwe data of informeer bij het projectteam.

De eigen bijdrage voor dit leerarrangement bedraagt €495,-

Voor meer informatie mail naar het projectteam: mirelle@leraareenkleurrijkberoep.nl.