Leergang Ontwikkelingsgericht Leidinggeven

Haal het beste uit jezelf en je team, Community of practice voor team- en deelschoolleiders
Brigit Verbeek

Inleiding

Onderwijsvraagstukken van deze tijd vragen om een collectieve aanpak van leraren en leidinggevenden, waarbij we gezamenlijk eigenaar zijn om het best mogelijke onderwijs te verzorgen.
We zullen op teamniveau moeten differentiëren in de rollen die nodig zijn op het gebied van: didactiek, pedagogiek, zorg, ondersteuning van collega’s, curriculumontwikkeling et cetera. Aanwezige talenten moeten gezien benut worden. Dit om aandacht voor ontwikkelbehoeften van leraren, zodat zij geïnspireerd blijven voor de klas en behouden voor het onderwijs én ook om het stimuleren van leiderschap op alle lagen; gedeeld leiderschap.

Teamleiders spelen op het snijvlak van onderwijs/organisatieontwikkeling en personeelsbeleid een cruciale rol. Zij dragen verantwoordelijkheid voor prestaties van teamleden, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Team- en deelschoolleiders die zich op dit gebied ontwikkelen, koppelen organisatieontwikkeling aan personeelsontwikkeling. Zij werken aan processturing op teamniveau en het vormgeven van gedeeld leiderschap. Leiderschapsontwikkeling, in een dynamische interactie met het team nieuwe rollen ontwikkelen en strategisch HR vormgeven, dat is de basis van dit leertraject.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit team- of deelschoolleiders, die verantwoordelijk zijn voor teamontwikkeling en personeelsbeleid. Per school nemen het liefst twee leidinggevenden deel. Deelnemers onderschrijven de visie dat ontwikkelmogelijkheden van leraren zichtbaar en versterkt moeten worden en dat deze ontwikkeling samenhangt met hun eigen ontwikkeling in leiderschap.

Doel

De doelen van dit traject, zijn:

 • Leidinggevenden ontwikkelen een ontwikkelingsgericht perspectief op hun leiderschap en vertalen dit in concreet handelen met hun team(leden) ten behoeve van onderwijsontwikkeling.
 • Leidinggevenden verwerven kennis en vaardigheden over HRM, team- en individuele coaching.
 • Leidinggevenden werken aan praktijkopgaven waarop ze reflecteren en bijsturen in het licht van hun ontwikkeldoelen.
 • Leidinggevenden ontwikkelen hun leiderschapsrol passend bij context en teamopdracht.

Uitgangspunten

De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria. De uitgebreide uitwerking van de ontwerpcriteria is te vinden op de website.

 • Congruentie
 • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving
 • Focus op Amsterdam
 • Organiseren, creëren en teweegbrengen
 • Leren van en met elkaar
 • Ontwikkeling en leren is een proces
 • Een actieve community

Werkwijze

We zetten een leerproces in, waarin het werken met eigen vraagstukken wordt afgewisseld met inleiding, theorie en oefening op het gebied van ontwikkelingsgericht leiderschap. De focus richt zich op de ontwikkeling van een nieuw perspectief op de eigen rol die past bij de nieuwe opgave waarvoor men zich gesteld ziet. Startend vanuit praktijkopgaven en desoriënterend dillema’s onderzoeken de deelnemers hun eigen aannames, valkuilen, kwaliteiten en bronnen daarvan (double loop leren). Vanuit dit besef werken we aan handelingsalternatieven die uitgeprobeerd worden in de praktijk. Werken aan het persoonlijk leiderschap en actieleren in de praktijk gaan hand in hand.

Opzet

Het traject in 2020-2021 bestaat uit een startdag, één tweedaagse bijeenkomsten, losse bijeenkomsten en een slotdag.

Logistiek

Studiebelasting
160 uur, 80 uur contacttijd en 80 uur zelfstudie

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum van de intake wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data

De leergang vindt plaats op de volgende data:

02-10: startdag

19-11 & 20-1: 1e 24 uurs bijeenkomst

29-01  bijeenkomst

19-03 bijeenkomst

23-04 bijeenkomst

28-05 bijeenkomst

25-06: slotdag

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 9 uur tot 17 uur.
De 24uurs bijeenkomst is op donderdagmiddag van 12-20.30 uur en vrijdag van 9-16 uur.

Locatie

Ergens in omgeving Amsterdam, nog te bepalen

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente aangevraagd worden.
NB: de verblijfskosten worden niet vergoed en apart in rekening gebracht.

Klik hier om de tekstflyer leergang Ontwikkelingsgericht Leidinggeven voor team- en deelschoolleiders te downloaden.