Oriëntatie traject voor leraren: loopbanen en ontwikkeling

Inleiding

Het beroep van leraar is uitdagend, veelzijdig en dynamisch. Elke dag, elke klas en elke school is anders; en gedurende je carrière ontwikkel je je voortdurend, als mens en in je functie.

Er is vaak veel meer mogelijk dan bij iedereen bekend is, een veelheid aan loopbaanperspectieven. Zeker in de grootstedelijke context van Amsterdam. Een nieuw beroepsbeeld van de leraar laat zien dat voor elke ambitie een ontwikkelrichting bestaat. Je kunt je ontwikkelen als expert didactiek of pedagogiek, je bekwamen in gedeeld leiderschap. als hybride docent aan de slag gaan, de overstap maken van vo naar po, of een van de vele andere ontwikkelpaden bewandelen.

In dit traject dat is ontwikkeld samen met ZAAM, Esprit en MSA, kunnen leraren zich oriënteren op wie zij zijn, wat hun ambitie is en hoe zij zich in hun beroep kunnen doorontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leraren die zich willen ontwikkelen, en op zoek zijn naar wat bij hun past. Deelname kan ongeacht in welke fase van je carrière je zit, welk vak je geeft, of welke achtergrond je hebt. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een focus hebben op zelfreflectie en ontwikkeling, en tijd en ruimte hebben om betrokken deel te nemen.

Doel

De doelen van dit traject, zijn:

  • Leraren krijgen inzicht op hun eigen competenties, kracht, uitdagingen, ambities en wensen
  • Leraren krijgen kennis van het beroepsbeeld van de leraar en de veelheid aan ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
  • Leraren ontwikkelen hun eigen loopbaanplan dat hen houvast geeft in hun ontwikkeling voor de komende twee jaren.

Werkwijze

We zetten een leerproces in, waarin het werken met loopbaanvragen wordt afgewisseld met inleiding, theorie, inspiratie en oefening met betrekking tot het beroep leraar. De focus richt zich op de ontwikkeling van een nieuw perspectief op de invulling van je functie en beroep, passend bij wie je bent en wat jouw ambities zijn.

Opzet

Het traject start met een korte intake, waarin de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. In de eerste (digitale) ontmoeting wordt een nadere toelichting gegeven op het traject, en wordt inspiratie geboden aan de hand van het beroepsbeeld, de infographic met loopbaanperspectieven en inspirerende talks van ervaringsdeskundigen.

Vervolgens worden diverse dynamische en activerende opdrachten aangeboden waar na de eerste en na de tweede ontmoeting aan gewerkt kan worden. Je kiest hierbij zelf welke opdrachten je wilt doen.

De tweede (digitale) ontmoeting betreft een trainingsbijeenkomst met reflectie op de eigen ambities, mogelijkheden en uitdagingen aan de hand van oefeningen, peerlearning en uitwisseling. Hierbij wordt tevens een start gemaakt met het loopbaanplan.

De laatste (fysieke) ontmoeting heeft als focus presentatie van de loopbaanplannen, waarbij deelnemers en trainers feedback geven op de presentaties.

Logistiek

Studiebelasting
De bijeenkomsten zijn elk 3 uur, tussentijds wordt gewerkt aan individuele opdrachten.

Aanmelden en intake
Er wordt een korte telefonische intake gedaan. De datum van de intake wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data en locatie
De (digitale) bijeenkomsten vinden plaats op 27 januari, 11 maart en 16 april in de middag. Ergens in Amsterdam. nog te bepalen en digitaal.

Kosten
Deelname is gratis. Dit pilottraject is mede ontwikkeld door HR professionals vanuit een aantal besturen, idealiter verwachten we een meerderheid van deelnemers vanuit deze besturen.

Klik hier om de tekstflyer oriëntatie traject voor de leraren loopbanen en ontwikkeling te downloaden.

LET OP: het traject is vol, je kunt je niet meer aanmelden voor deze tranche!

Heb je interesse om je aan te melden voor de volgende tranche (data van bijeenkomsten volgen nog), kun je een bericht sturen naar info@leraareenkleurrijkberoep.nl . Zodra de werving start ontvang je een bericht van ons.