Inspiratie-evenement voor (deel) schoolleiders, teamleiders en hr-adviseurs 25 januari 2023 van 09.00-13.30 uur, House of Watt

Loopbaanbeleid als oplossing voor het lerarentekort

Het lerarentekort is groot en de verwachting is dat dit tekort verder zal toenemen. Met alleen het inzetten op meer instroom redden we het niet. Het is daarom van belang docenten (gemotiveerd) te (be)houden voor het onderwijs. Maar hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig? Deze twee vragen staan centraal tijdens dit inspiratie-evenement.
Wij nodigen jou uit om mee te denken over deze vragen. Samen met andere (deel) schoolleiders en hr-professionals ga je in de vorm van een creative dialogue aan de slag met wat de verschillende sprekers je vertellen over de huidige stand van zaken en mogelijke oplossingsrichtingen.
Na het evenement ga je in je eigen omgeving met je school(bestuur) aan het werk om de opgedane inzichten concreet toepasbaar te maken op jouw school

Klik hier om je aan te melden