Gedeeld leiderschap van leraren

Gedeeld Leiderschap van leraren, Leergang voor leraren
2 april 2018, Marco Snoek, Brigit Verbeek en Simon Verwer

Inleiding

De Amsterdamse context vraagt om een collectieve inzet van leraren om gezamenlijk antwoorden te geven op de uitdagingen en mogelijkheden, die de Amsterdamse grootstedelijke omgeving creëert. Dit vraagt om leiderschap van iedereen en is daarmee nauw verbonden aan het concept gedeeld leiderschap. Van leraren vraagt dit om een proces waarbij leraren op basis van expertise en affiniteit invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school, teacher leadership.
Deze leergang is gericht op het versterken gedeeld leiderschap gekoppeld aan teacher leadership in scholen. Het is daarmee een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling.

Doelgroep

De doelgroep zijn leraren met 3 jaar of meer onderwijservaring, die met twee andere collega’s de ambitie hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkel-ambitie aan een ambitie ten aanzien van hun team en hun school.

Doelen

De leergang heeft de volgende doelen:

 • Stimuleren van persoonlijke leiderschapsontwikkeling van leraren
 • Stimuleren van onderwijsontwikkeling en innovatie (ten behoeve van het vergroten van de ontwikkelkansen van de leerlingen binnen hun school)
 • Versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen

Deze doelen vertalen zich in de volgende beoogde opbrengsten:

 • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling & rolontwikkeling
 • Op schoolniveau: collectieve verandering t.b.v. de kansen van leerlingen, en een bijdrage aan een cultuur van gedeeld leiderschap binnen de school
 • Op Amsterdams niveau: deelbare producten die anderen (binnen de eigen school, het eigen bestuur of het Amsterdamse onderwijs) kunnen inspireren.

Uitgangspunten

De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria. De uitgebreide uitwerking van de ontwerpcriteria is te vinden op de website.

 • Congruentie
 • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving
 • Focus op Amsterdam
 • Organiseren, creëren en teweegbrengen
 • Leren van en met elkaar
 • Ontwikkeling en leren is een proces
 • Een actieve community

Opzet en werkwijze

Het programma bestaan uit zes bijeenkomsten van een dag en vier bijeenkomsten van een halve dag voor intervisie en een halve dag voor masterclasses. Tussentijds krijgen de deelnemers de opdracht om hun kennis en inzichten collectief te maken. Wat zij daarin op hun school tegenkomen, is input voor de volgende bijeenkomst. Naast de veranderkundige focus zijn persoonlijk leiderschap en communicatie twee belangrijke onderleggers in dit traject.

Leergang in schema

 

Logistiek

Studiebelasting
160 uur, 80 uur contacttijd en 80 uur zelfstudie

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data
De leergang 2019 -2020 vindt plaats op 6 vrijdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
De data zijn: 13-09, 04-10, 13-12, 14-02, 17-04 en 19-06
De overige bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 16-20 uur en vrijdagochtend van 9-12.30
Die data zijn 7/8-11, 16/17-01, 19/20-03 en 7/8-05

Locatie
In Amsterdam, nog te bepalen

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente aangevraagd worden.

Klik hier om de tekstflyer leergang gedeeld leiderschap te downloaden.


Door het invullen van dit formulier, wordt u geïnformeerd zodra de werving start voor deelname aan de leergangen in het schooljaar 2020-2021.