Leergang Leiderschap van leraren

Leiderschap van leraren, leergang voor leraren
Marco Snoek, Brigit Verbeek en Sacha van Looveren

Inleiding

Leraar zijn in Amsterdam is een interessante, veelzijdige baan. Amsterdamse leraren staan samen voor belangrijke en complexe uitdagingen die vragen om een collectieve, duurzame en realistische antwoorden. Systematisch samen werken aan goed onderwijs betekent dat leraren het initiatief nemen bij onderwijsontwikkeling en daarbij op basis van expertise en affiniteit invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school. Dit wordt ook wel aangeduid als teacher leadership, leiderschap van leraren. Teacher leadership vraagt van scholen en schoolleiders dat zij leiderschap delen en van leraren dat zij hun leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken.

De leergang Leiderschap van leraren is gericht op het ondersteunen van leraren om binnen hun school het initiatief te nemen bij onderwijsontwikkeling en daarbij hun collega’s te betrekken. Daartoe biedt het traject leraren de gelegenheid om samen met collega’s van andere Amsterdamse scholen hun leiderschap te ontwikkelen en inzichten te verwerven rond onderwijsontwikkeling en veranderprocessen. Het is daarmee een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling.

Doelgroep

De doelgroep zijn leraren met 3 jaar of meer onderwijservaring, die met twee of drie andere collega’s de ambitie hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkel-ambitie aan een ambitie ten aanzien van hun team en hun school.

Doelen

De leergang heeft de volgende doelen:

 • Stimuleren van persoonlijke leiderschapsontwikkeling van leraren
 • Stimuleren van onderwijsontwikkeling en innovatie (ten behoeve van het vergroten van de ontwikkelkansen van de leerlingen binnen hun school)
 • Versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen

Deze doelen vertalen zich in de volgende beoogde opbrengsten:

 • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling en rolontwikkeling, inzicht in veranderprocessen
 • Op schoolniveau: collectieve verandering t.b.v. de kansen van leerlingen, en een bijdrage aan het delen van leiderschap binnen de school
 • Op Amsterdams niveau: gedeelde kennis en inspiratie tussen scholen

Uitgangspunten

De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria. De uitgebreide uitwerking van de ontwerpcriteria is te vinden op de website.

 • Congruentie van inhoud en opzet
 • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving
 • Focus op Amsterdam
 • Organiseren, creëren en teweegbrengen
 • Leren van en met elkaar
 • Ontwikkeling en leren is een proces
 • Een actieve community

Opzet en werkwijze

Het programma bestaan uit zes bijeenkomsten van een dag en vier bijeenkomsten van een halve dag voor intervisie en een halve dag voor masterclasses. Tussentijds krijgen de deelnemers de opdracht om in hun eigen school aan de slag te gaan en hun kennis en inzichten collectief te maken. Wat zij daarin op hun school tegenkomen, is input voor de volgende bijeenkomst. Naast de veranderkundige focus zijn persoonlijk leiderschap en communicatie twee belangrijke onderleggers in dit traject.

Leergang in schema

 

 

 

Logistiek

Studiebelasting
160 uur, 80 uur contacttijd en 80 uur zelfstudie.

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data
De leergang 2020 -2021 vindt plaats op 6 vrijdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
De data zijn: 25-09, 23-10, 11-12, 12-02, 16-04 en 18-06
De overige bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 16-20 uur en vrijdagmiddag van 13.30-16.30 uur.
De data zijn 5/6-11, 14/15-01, 25/26-03 en 20/21-05

Locatie
In Amsterdam, bij ALASCA

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente aangevraagd worden.

Klik hier om de tekstflyer leergang leiderschap van leraren te downloaden.