Leergang Expert Pedagogiek & Didactiek

Expert didactiek in het Amsterdams VO, Leergang voor leraren
Anna Kaal, Hester van de Kuilen en Elmar van Ee

Inleiding

Zelden is het werk en de werkomgeving van een leraar zo snel en drastisch veranderd; van een klaslokaal met stuiterende, aandachtige of zwetende pubers naar ‘steriele’ lessen via teams, google meet of zoom. Pedagogisch-didactisch handelen is geen sinecure, maar met een scherm ertussen lijken de uitdagingen versterkt. Zeker in de grootstedelijke omgeving met zijn diverse leerlingpopulatie. Dat vraagt om een verkenning van nieuwe kennis en handelingen, maar wellicht ook om een verdieping van het reeds bekende. De leergang expert pedagogiek & didactiek biedt deze verkenning en verdieping.

Een uitgebreid handelingsrepertoire onderscheidt de expert van de beginnende leraar, net zoals de capaciteit adaptief en creatief met deze kennis en kunde om te gaan. De gedwongen overgang van fysiek naar digitaal onderwijs heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. In deze leergang verken je dan ook samen met collega’s van je eigen en andere Amsterdamse scholen bestaande en nog onbekende methodieken. Je stelt jezelf de vraag of en hoe deze methodieken passen bij jouw vak, jouw school en vooral jouw leerlingen, en natuurlijk de huidige situatie.

Deze leergang is vraaggestuurd, dat wil zeggen dat jouw leervraag in combinatie met de ontwikkelvraag vanuit de school leidend is voor de inhoud van de digitale en/of fysieke bijeenkomsten. Fysiek of digitaal, de leergang bevat in ieder geval een combinatie van masterclasses, werkgroepen en intervisie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een scala aan werkvormen, zoals lesson study en doelsysteem

Doelen en opbrengsten

Op de volgende manieren werk je aan je pedagogisch-didactische expertise:

 • Je ziet welke theorie aan de basis ligt van verschillende pedagogisch-didactische aanpakken en kunt je keuzes expliciteren en onderbouwen;
 • Je vergroot je pedagogisch-didactische flexibiliteit en verruimt je arsenaal door te experimenteren met verschillende aanpakken (eclectische aanpak);
 • Je vertaalt onderzoek over pedagogiek en didactiek naar praktisch bruikbare interventies in je eigen lespraktijk die aansluiten bij je eigen visie op en doelen voor onderwijs en die van je collega’s.
 • Je kunt blijvend vormgeven aan je eigen professionele ontwikkeling op het gebied van pedagogiek en didactiek door stil te staan bij je aanpak, doelen en overtuigingen, die van je collega’s en die van je leerlingen.

Aan het eind van de leergang heb je een antwoord gevonden op jouw leervraag en die van je collega’s. Je hebt je pedagogisch-didactische interventies eigen gemaakt, bruikbaar materiaal en relevante werkwijzen ontwikkeld. Daarnaast bouw je een collegiaal netwerk buiten de eigen school op.

Doelgroep

De leergang expert pedagogiek & didactiek is gericht op ambitieuze, gemotiveerde, leergierige leraren in het Amsterdamse voortgezet onderwijs met drie of meer jaar ervaring die verder vorm willen geven aan hun professionele groei of een nieuwe impuls willen geven aan hun onderwijs. Je moet gemotiveerd zijn om samen met directe collega’s en collega’s uit andere scholen te bouwen aan onderwijs. Zowel onderbouw- als bovenbouwdocenten, eerstegraads als tweedegraads docenten behoren tot de doelgroep. Met het oog op de ontwikkeling van het team en/of de school willen we met trio’s per school samenwerken. We vragen dus om je met 2 andere leraren van je eigen school aan te melden.

Uitgangspunten

De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria.

 • Congruentie
 • Focus op leervragen van deelnemers
 • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving
 • Focus op Amsterdam
 • Verkennen, ambiëren, analyseren en doorleven
 • Bewust leren van en met elkaar
 • Ontwikkeling en leren is een proces
 • Een actieve community

Werkwijze

Voor verschillende pedagogisch-didactische benaderingen doorlopen we de cyclus van ambiëren, verkennen, analyseren en doorleven. Hiervoor zijn meerdere sessies uitgetrokken om echt de tijd te krijgen om te doorleven wat een aanpak voor de praktijk kan betekenen. Observaties in de praktijk (fysiek en digitaal) en masterclasses bieden je inzichten die je kunt koppelen aan je eigen visie; ontwikkelsessies leveren concreet materiaal en aanpakken op voor de praktijk.

Logistiek

Studiebelasting

Studiebelasting 160 uur, 80 uur onderwijstijd (blended) en 80 uur zelfstudiekosten.

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data
De leergang 2020-2021 vindt plaats op vrijdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
De data zijn: 04-09, 02-10, 06-11, 4-12, 15-01, 5-02, 19-03, 09-04, 21-05, 18-06.

Locatie
In Amsterdam, nog te bepalen

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente Amsterdam aangevraagd worden.

Klik hier om de tekstflyer leergang expert pedagogiek & didactiek te downloaden.