Leergang Expert Didactiek

Expert didactiek in het Amsterdams VO, Leergang voor leraren
Anna Kaal, Hester van de Kuilen en Elmar van Ee

Inleiding

Op didactisch vlak bestaan er ontzettend veel methodieken en tools die je kunt inzetten om het leren van leerlingen te bevorderen. Beschikken over een ruime variatie van  methodieken en tools onderscheidt de expert van de beginnende leraar.  Natuurlijk is het van belang om daar goede keuzes in te maken; we weten immers dat het didactisch handelen van leraren van grote invloed is op het leergedrag en het leerrendement van de leerling. Tegelijkertijd vertaal je inzichten uit onderzoek en beproefde didactiek niet zomaar even naar je eigen praktijk, want wanneer is daar tijd voor, welke inzichten zijn van toepassing op jouw leerlingen en schoolcontext, hoe past een didactiek binnen jouw vak, en welke aanpak past het beste bij jouw visie en wensen en die van je collega’s?

De leergang ‘Expert didactiek’ geeft je de ruimte deze vertaalslag naar de eigen praktijk op een passende en duurzame manier te maken. Op basis van jouw eigen leervraag en die van collega-leraren en de school ontwikkelen we een leergang waarin je in gesprek met didactische experts en collega’s uit andere scholen zowel je algemeen-didactische als vakdidactische ‘toolkit’ uitbreidt. Je verdiept je in het waarom, wat en hoe van didactische methoden, observeert en probeert deze methoden en maakt ze passend. In een combinatie van masterclasses en werkgroepen, waarin een keur aan werkvormen wordt gehanteerd (o.a. doelsysteemdidactiek, lesson study), leer je over didactiek en jouw didactische voorkeuren, ontwikkel en evalueer je je eigen didactische aanpak en ga je op zoek naar de beste aanpakken voor jouw vakgebied, team en school.

Doelen en opbrengsten

Op de volgende manieren werk je aan je didactische expertise:

 • Je ziet welke theorie aan de basis ligt van verschillende didactische aanpakken en kunt je didactische keuzes expliciteren en onderbouwen;
 • Je vergroot je didactische flexibiliteit en verruimt je didactisch arsenaal door te experimenteren met verschillende aanpakken (eclectische aanpak);
 • Je vertaalt onderzoek over leerpsychologie en didactische aanpakken naar praktisch bruikbare interventies in je eigen lespraktijk die aansluiten bij je eigen visie op en doelen voor onderwijs en die van je collega’s;
 • Je ervaart de wisselwerking tussen algemeen-didactische en vakdidactische aanpakken (wat voor je vak goed werkt, kent vaak een algemeen-didactische basis);
 • Je kunt blijvend vormgeven aan je eigen professionele ontwikkeling op het gebied van didactiek door stil te staan bij je aanpak, doelen en overtuigingen, die van je collega’s en die van je leerlingen.

Aan het eind van de leergang heb je een antwoord gevonden op jouw leervraag en die van je collega’s. Je hebt je didactische interventies eigen gemaakt, bruikbaar materiaal en relevante werkwijzen ontwikkeld. Daarnaast bouw je een collegiaal netwerk buiten de eigen school op.

Doelgroep

De leergang Naar Expert Didactiek is gericht op ambitieuze, gemotiveerde, leergierige leraren in het Amsterdamse voortgezet onderwijs met drie of meer jaar ervaring die verder vorm willen geven aan hun professionele groei of een nieuwe impuls willen geven aan hun onderwijs. Je moet gemotiveerd zijn om samen met directe collega’s en collega’s uit andere scholen te bouwen aan onderwijs. Zowel onderbouw- als bovenbouwdocenten, eerstegraads als tweedegraads docenten behoren tot de doelgroep. Met het oog op de ontwikkeling van het team en/of de school willen we met trio’s per school samenwerken. We vragen je dus om je met 2 andere leraren van je eigen school aan te melden.

Uitgangspunten

De leergang is ontworpen aan de hand van de volgende uitgangspunten en ontwerpcriteria.

 • Congruentie
 • Focus op leervragen van deelnemers
 • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving
 • Focus op Amsterdam
 • Verkennen, ambiëren, analyseren en doorleven
 • Bewust leren van en met elkaar
 • Ontwikkeling en leren is een proces
 • Een actieve community

Werkwijze

Voor verschillende didactische benaderingen doorlopen we de cyclus van ambiëren, verkennen, analyseren en doorleven. Hiervoor zijn meerdere sessies uitgetrokken om echt de tijd te krijgen om te doorleven wat een aanpak voor de praktijk kan betekenen. Observaties in de praktijk en masterclasses bieden je inzichten die je kunt koppelen aan je eigen visie; ontwikkelsessies leveren concreet materiaal en aanpakken op voor de praktijk.

Leergang in schema

Logistiek

Studiebelasting
160 uur, 80 uur contacttijd en 80 uur zelfstudie

De intake
De intake vindt plaats op locatie in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende.
De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Data
De leergang 2020-2021 vindt plaats op vrijdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
De data zijn: 04-09, 02-10, 06-11, 4-12, 15-01, 5-02, 19-03, 09-04, 21-05, 18-06.

Locatie
In Amsterdam, nog te bepalen

Kosten
Deelname is gratis
Voor de vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente Amsterdam aangevraagd worden.

Klik hier om de tekstflyer leergang expert didactiek te downloaden.


Aanmeldformulier

 • Bij de leergangen expert pedagogiek en expert didactiek meld je jezelf aan met collega('s). Let op: Je collega’s moeten zichzelf ook aanmelden.