Leergangen

In september 2020 starten er drie leergangen voor leraren en één traject voor teamleiders. We geven hiermee een aanzet tot de concretisering van beroepsbeeld voor de leraar en de doorgaande professionalisering van starter tot expert.

Hieronder vindt u algemene informatie, een beschrijving per leergang en het aanmeldingsformulier.

Algemene informatie

Het gaat om leergangen die de Amsterdamse context als uitgangspunt hebben.
De leergangen starten opnieuw in september 2020 en lopen tot juni 2021, bestaan uit 10 dagen (op vrijdag) met tussendoor opdrachten om in de eigen school mee aan de slag te gaan. NB: het traject voor teamleiders wijkt deels af, zie hieronder bij beschrijving.

De doelgroep bestaat uit leraren of teamleiders met enkele jaren ervaring die zich professioneel willen ontwikkelen, die samen een bijdrage willen leveren aan team-/schoolontwikkeling en de opbrengsten willen delen met het Amsterdamse Onderwijs.

De intake met de deelnemers, de leidinggevende en vindt plaats op locatie.
Deelname is gratis, de teambeurs (gemeente) kan ingezet worden voor vervangingskosten.
De leergangen zijn ontwikkeld door experts uit kennisinstellingen en scholen. De ontwikkelteams (trio’s) hebben collega’s gevraagd om input en feedback te krijgen op de opzet, de doelen, de thema’s en bronnen en de werkwijze. In 2019 en ook in 2020 werken we met vier ontwikkelteams en vier klankbordgroepen. We zoeken de samenwerking en willen beschikbare expertise optimaal benutten.

De investering voor de deelnemers is 160 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden en voor vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente Amsterdam benut worden.

De verwachting is dat we de leergangen twee keer uitvoeren, daarna worden ze opgeleverd in vorm van overdraagbare producten. In 2021 verwachten we te starten met de ontwikkeling van nieuwe leergangen.

Beschrijving per leergang

Expert didactiek

Heb je het gevoel dat je de basis van het lesgeven goed in de vingers hebt en zoek je meer uitdaging?
Ben je op zoek naar manieren om het leren van leerlingen in Amsterdamse scholen te versterken en naar didactische interventies die werken? Wil je aan de slag met je eigen docentvaardigheden en wil je samen met collega’s een bijdrage leveren aan beter onderwijs op jouw school? Dan is de leergang Expert Didactiek wellicht iets voor jou. Als je bereid bent je reflectief op te stellen, je eigen ervaringen en routines in te brengen en ter discussie te stellen en didactische inzichten te toetsen aan jouw praktijk, dan hopen we dat je je samen met 2 collega’s aanmeldt voor deze leergang. Lees verder

Expert pedagogiek

‘Als het regent in de samenleving, giet het in de scholen’. Leraren in het Amsterdamse onderwijs ervaren iedere dag dat deze stelling van Kees Schuyt klopt als een bus. Ben je op zoek naar manieren om een leerklimaat te scheppen waarin alle jongeren zich veilig, erkend en uitgedaagd voelen en naar pedagogische interventies die werken? Wil je samen met anderen werken aan het versterken van je pedagogische competenties en aan het versterken van de pedagogische opdracht van je school? Dan is de leergang Expert Pedagogiek wellicht iets voor jou. Als je bereid bent je ervaringen, vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s in te brengen en te onderzoeken, dan hopen we dat je je samen met 2 collega’s aanmeldt voor deze leergang. We zullen tijd en aandacht besteden aan goede gesprekken, verdieping en oefening! Lees verder

Leiderschap voor leraren

Wil je – naast het lesgeven aan leerlingen – een meer actieve rol bij de ontwikkeling van je team en/of je school? Wil je meer betekenen met en voor collega’s als het gaat om onderwijsverbetering en onderwijsontwikkeling? Wil je samen met collega’s op zoek gaan naar nieuwe manieren om de kansen van leerlingen te vergroten? Dan is de leergang Leiderschap voor Leraren wellicht iets voor jou en hopen we dat dat je je met collega’s aanmeldt voor deze leergang. We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en versterken van je eigen leiderschap, bij het vormgeven van verandertrajecten en bij het stimuleren van gedeeld leiderschap binnen je team en/of school. Lees verder

Ontwikkelingsgericht leidinggeven

Ben je team- of deelschoolleider en wil je meer uit je team en jezelf halen? Streef je naar meer gezamenlijke verantwoordelijkheid in je team voor het realiseren van onderwijskundige en andere doelen en wil je leraren individueel en collectief ondersteunen in hun ontwikkelmogelijkheden? Ben je daarnaast benieuwd naar andere vormen van samenwerken, personeelsbeleid en leiderschap en wil je samen met anderen werken aan het versterken van ontwikkelmogelijkheden voor Amsterdamse leraren? Dan is deelname aan dit traject wellicht iets voor jou en hopen we dat dat je je met collega’s aanmeldt. We gaan samen aan de slag met een inhoudelijke én procesgerichte aanpak en doen dat tijdens vier tweedaagse bijeenkomsten en 3 losse dagen. Lees verder

 


Aanmeldformulier

  • Bij de leergangen expert pedagogiek en expert didactiek meld je jezelf aan met collega('s). Let op: Je collega’s moeten zichzelf ook aanmelden.