Leergangen

In september 2020 starten er twee leergangen voor leraren en één traject voor teamleiders. We geven hiermee een aanzet tot de concretisering van beroepsbeeld voor de leraar en de doorgaande professionalisering van starter tot expert.

Hieronder vindt u algemene informatie, een beschrijving per leergang en het aanmeldingsformulier.

Algemene informatie

Het gaat om leergangen die de Amsterdamse context als uitgangspunt hebben.
De leergangen starten opnieuw in september 2020 en lopen tot juni 2021, bestaan uit 10 dagen (op vrijdag) met tussendoor opdrachten om in de eigen school mee aan de slag te gaan. NB: het traject voor teamleiders wijkt deels af, zie hieronder bij beschrijving.

De doelgroep bestaat uit leraren of teamleiders met enkele jaren ervaring die zich professioneel willen ontwikkelen, die samen een bijdrage willen leveren aan team-/schoolontwikkeling en de opbrengsten willen delen met het Amsterdamse Onderwijs.

De intake met de deelnemers, de leidinggevende en vindt plaats op locatie.
Deelname is gratis, de teambeurs (gemeente) kan ingezet worden voor vervangingskosten.
De leergangen zijn ontwikkeld door experts uit kennisinstellingen en scholen. De ontwikkelteams (trio’s) hebben collega’s gevraagd om input en feedback te krijgen op de opzet, de doelen, de thema’s en bronnen en de werkwijze. In 2019 en ook in 2020 werken we met vier ontwikkelteams en vier klankbordgroepen. We zoeken de samenwerking en willen beschikbare expertise optimaal benutten.

De investering voor de deelnemers is 160 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden en voor vervangingskosten kan de teambeurs van de gemeente Amsterdam benut worden.

De verwachting is dat we de leergangen twee keer uitvoeren, daarna worden ze opgeleverd in vorm van overdraagbare producten. In 2021 verwachten we te starten met de ontwikkeling van nieuwe leergangen.

Beschrijving per leergang

Expert pedagogiek & didactiek

Zelden is het werk en de werkomgeving van een leraar zo snel en drastisch veranderd; van een klaslokaal met stuiterende, aandachtige of zwetende pubers naar ‘steriele’ lessen via teams, google meet of zoom. Pedagogisch-didactisch handelen is geen sinecure, maar met een scherm ertussen lijken de uitdagingen versterkt. Zeker in de grootstedelijke omgeving met zijn diverse leerlingpopulatie. Dat vraagt om een verkenning van nieuwe kennis en handelingen, maar wellicht ook om een verdieping van het reeds bekende. De leergang expert pedagogiek & didactiek biedt deze verkenning en verdieping.  Lees verder

Leiderschap van leraren

Wil je – naast het lesgeven aan leerlingen – een meer actieve rol bij de ontwikkeling van je team en/of je school? Wil je meer betekenen met en voor collega’s als het gaat om onderwijsverbetering en onderwijsontwikkeling? Wil je samen met collega’s op zoek gaan naar nieuwe manieren om de kansen van leerlingen te vergroten? Dan is de leergang Leiderschap van Leraren wellicht iets voor jou en hopen we dat dat je je met collega’s aanmeldt voor deze leergang. We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en versterken van je eigen leiderschap, bij het vormgeven van verandertrajecten en bij het stimuleren van gedeeld leiderschap binnen je team en/of school. Lees verder

Ontwikkelingsgericht leidinggeven

Ben je team- of deelschoolleider en wil je meer uit je team en jezelf halen? Streef je naar meer gezamenlijke verantwoordelijkheid in je team voor het realiseren van onderwijskundige en andere doelen en wil je leraren individueel en collectief ondersteunen in hun ontwikkelmogelijkheden? Ben je daarnaast benieuwd naar andere vormen van samenwerken, personeelsbeleid en leiderschap en wil je samen met anderen werken aan het versterken van ontwikkelmogelijkheden voor Amsterdamse leraren? Dan is deelname aan dit traject wellicht iets voor jou en hopen we dat dat je je met collega’s aanmeldt. We gaan samen aan de slag met een inhoudelijke én procesgerichte aanpak en doen dat tijdens vier tweedaagse bijeenkomsten en 3 losse dagen. Lees verder

 


Aanmeldformulier

  • Let op: Je collega’s moeten zichzelf ook aanmelden.