De samenwerking met andere experts is bijzonder leerzaam!

In september 2019 zijn de eerste leergangen van het project ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ van start gegaan. De leergangen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd door teams van 3 experts met verschillende achtergronden. Hieronder een paar reacties van de opleiders.

Wat een motivatie, we hebben te maken met echte voortrekkers.

De deelnemers verschillen qua ervaring, bagage en leervragen, maar wat een motivatie bij iedereen! Wij hebben echt de voortrekkers uit de scholen in onze groep.”

“De meerwaarde van deelname per duo of trio per school én de uitwisseling met andere scholen was direct zichtbaar.”

“Voor ons als opleiders is de samenwerking met andere experts (uit scholen, opleidingen en/of kennisinstellingen) bijzonder leerzaam.”