Precies wat we nodig hebben!

Stukje context…

Precies wat we nodig hebben!

“We zijn op zoek naar nieuwe manieren om invulling te geven aan ‘expertrollen’ binnen de school en willen daarmee vooral eigenaarschap en gedeeld leiderschap bevorderen. Deelname van ervaren leraren aan de leergang gaat ons daarbij zeker helpen. Met deze deelnemers en de directie gaan we aan de slag met het uitwerken van een plan en de randvoorwaarden.”
“Deze leergangen passen precies bij ons, bij de ontwikkeling die we willen doormaken en waar we ondersteuning bij nodig hebben. En mooi ook, die focus op samenwerking, bijdragen aan schoolontwikkeling en het Amsterdamse onderwijs. Wij doen mee!”

Directeur(en)