De leergang Gedeeld Leiderschap gaat ons zeker helpen!

Eind 2018 zijn projectleden van ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ in gesprek gegaan met directeuren in het VO om de uitkomsten van de onderzoeksfase toe te lichten en het plan om -aansluitend daarop- verschillende leergangen te ontwikkelen; een leergang over ‘ontwikkelingsgericht leidinggeven’ en drie leergangen voor leraren die zich willen ontwikkelen tot expertniveau, die een bijdrage willen leveren aan team-/schoolontwikkeling en aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs. Hieronder een aantal positieve reacties:

Precies wat we nodig hebben!

“We zijn op zoek naar nieuwe manieren om invulling te geven aan ‘expertrollen’ binnen de school en willen daarmee vooral eigenaarschap en gedeeld leiderschap bevorderen. Deelname van ervaren leraren aan de leergang gaat ons daarbij zeker helpen. Met deze deelnemers en de directie gaan we aan de slag met het uitwerken van een plan en de randvoorwaarden.”

“Deze leergangen passen precies bij ons, bij de ontwikkeling die we willen doormaken en waar we ondersteuning bij nodig hebben. En mooi ook, die focus op samenwerking, bijdragen aan schoolontwikkeling en het Amsterdamse onderwijs. Wij doen mee!”