Lerende docent, zou je altijd moeten blijven!

Halverwege het jaar is er een digitale tussentijdse evaluatie uitgezet bij alle deelnemers van de leergangen en hun leidinggevenden. We hechten veel waarde aan een goede evaluatie van het project en de projectdoelen; op het niveau van de leergangen, de scholen en langere termijn doelen als versterking van het beroep, loopbaanpaden en inspirerende werkomgevingen.

In deze evaluatie hebben we aan alle deelnemers gevraagd om 1 opmerking/quote te vertellen over dit traject. Wat zou deze dan zijn? Een aantal ervan zijn hieronder verzameld.

“Geweldig inspirerende en praktische hulp die goed onderbouwd is door theorie”.

“Lerende docent (zou je altijd moeten blijven)”.

“Inspirerende cursus die je lesgeven een positieve boost kan geven”.

“Een rijk proces van leren, uitwisselen en ontwikkelen”.

“Een leerzame leergang voor zowel de ontwikkeling op school als op persoonlijk vlak”.

“Deskundige begeleiding”.

“Dit is de leergang die iedere leidinggevende in het Amsterdamse onderwijs zou moeten volgen”.

“Het overtreft tot nu toe mijn verwachtingen en ik ben blij om weer nieuwe dingen te leren en met leidinggevenden van andere scholen”.