Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Masterclass Veranderen als Samenspel door Jaap Boonstra

16 januari 2020 van 15:30 tot 20:00

Masterclass door Jaap Boonstra in Amsterdam in het Hyperion Lyceum (Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam) met als titel: ‘Veranderen als samenspel

Masterclass.2 voor deelnemers en andere geïnteresseerden

In september 2019 zijn in het kader van het project Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep (Taskforce Lerarentekort, lijn 3) vier leergangen van start gegaan. Met de leergangen beogen we onder meer een bijdrage te leveren aan het behoud van geïnspireerde leraren voor het Amsterdamse onderwijs en aan het versterken van het lerarenberoep.

Vanuit de leergang Gedeeld Leiderschap worden drie masterclasses georganiseerd. De masterclasses zijn bedoeld ter inspiratie en verdieping voor de deelnemers aan de leergangen en staan ook open voor andere geïnteresseerden uit het Amsterdamse onderwijs. De eerste masterclass heeft plaatsgevonden op 7 november 2019 en werd verzorgd door Joseph Kessels.

Voor de tweede masterclass hebben we Jaap Boonstra uitgenodigd. Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatieverandering en leiderschap’ bij ESADE Business School in Barcelona. Hij is in Nederland verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en werkte eerder als hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de UvA en als rector van Sioo. Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur is Jaap betrokken bij veranderingsprocessen in internationale ondernemingen en bedrijfsnetwerken in Nederland, Duitsland en Spanje. Onlangs publiceerde hij het boek “Veranderen als Samenspel” met een bijbehorende website vol aanvullende informatie en een handleiding met werkvormen voor docenten. Zie hiervoor www.jaapboonstra.nl of voor een uitgebreid interview met Jaap Boonstra  https://www.youtube.com/watch?v=x54Bpelxejo.

Veranderen als Samenspel

De masterclass gaat uit van de gedachte dat innovatie en verandering in scholen te beschouwen is als een spel waarin aandacht moet zijn voor de speelruimte, de spelambitie, de spelers, de spelverdeling, de spelregels, de spelbeleving en de onderliggende spelpatronen. De masterclass is opgebouwd rond het spelmodel voor organisatieverandering.

Het spelmodel gaat over het maken van een context voor veranderen en impact creëren om gewenste veranderingen te realiseren.

Bij het maken van een context voor veranderen gaat het om gedeeld leiderschap, om samen voor de eigen school een wenselijke toekomst te verbeelden en helderheid te scheppen over de bijdrage van de school aan de ontwikkeling van jongeren nu en in de toekomst. Het creëren van impact is gericht op het verder concretiseren van het idee. De verandering krijgt betekenis door veranderstrategieën te kiezen met passende spelvormen en door de spelverdeling in te richten.
Ook de spelbeleving gaat over gedeeld leiderschap en de vraag wie welke rol speelt in veranderingen in de eigen school. In de spelbeleving worden weerbarstigheden en resultaten zichtbaar die kunnen worden aangewend om voortgang te boeken.
De kern is dat betrokken spelers een verandering tot leven brengen door bewust veranderstrategieën en spelvormen te kiezen om tot resultaat te komen.

De middag start met een algemene introductie op het spelmodel door Jaap Boonstra. Daarna wordt gewerkt in twee spelrondes waarin inleidingen, samenspel en reflecties elkaar afwisselen. Het vaststellen van het thema (en de subthema’s) waaraan gewerkt wordt, gebeurt in samenspraak met de deelnemers aan de leergang Gedeeld Leiderschap. Voorbeelden en werkvormen tijdens de masterclass kunnen ook door uzelf worden gebruikt in uw eigen school om gewenste veranderingen te realiseren.

Programma

15:30 – 16:00             Inloop
16:00 – 17.30             Welkom, introductie spelmodel door Jaap Boonstra Spelronde-1
17:30 – 18:15             Maaltijd
18:15 – 19:45             Spelronde-2
19:45 – 20:00            Afsluiting

Aanmelden voor 10 januari 2020

Aanmelden voor de masterclass kon tot 10 januari 2020 en inmiddels is deze gesloten.
Het maximumaantal deelnemers voor deze masterclass is 80.
Deelnemers aan de leergangen hebben voorrang voor de masterclass.
Let op: inschrijven voor deze masterclass betekent dat u aanwezig bent van 16.00 – 20.00 uur.

 

 

 

Formulier aanmelding Masterclass 'De kracht van niet weten/werken met de onderstroom' door Louis Steeman

Datum: 25 maart 2021 Tijd: 16:00 uur Locatie: online

Gegevens

Datum:
16 januari 2020
Tijd:
15:30 tot 20:00